Eerdere Volgende

 

Confessus pro iudicato habetur
(degene die heeft bekend wordt beschouwd als een veroordeelde)

Berolini

Prota - Procesrecht

ß 9

De bekentenis

Was het proces voor de praetor eindelijk in gang gezet, dan konden zich enkele verwikkelingen voordoen die het alsnog voortijdig beŽindigden. Zo'n voorval heet een incident en wij zullen er slechts ťťn aanstippen.

Al sinds de wet van de twaalf tafelen (450 vůůr Chr.) gold de regel dat de partij die bekend heeft, gelijk gesteld is aan haar die veroordeeld is. Dit wordt uitgedrukt in de zinspreuk: confessus pro iudicato habetur ofwel degene die bekend heeft wordt beschouwd als iemand die veroordeeld is. De bekentenis beŽindigde dus het geding. Was de bekentenis afgelegd in een geding dat niet het geven van een geldsom maar een andere prestatie betrof, dan volgde nog wel een schatting, litis aestimatio, waarin de prestatie in geld werd geschat. Zoals we al hebben gezegd gold immers de regel dat alle veroordelingen in geld moesten zijn uitgedrukt, of zoals Gaius zegt:

Gaius 4, 48: Omnium autem formularum, quae condemnationem habent, ad pecuniariam aestimationem condemnatio concepta est. itaque et si corpus aliquod petamus, velut fundum hominem vestem argentum, iudex non ipsam rem condemnat eum, cum quo actum est, sicut olim fieri solebat, sed aestimata re pecuniam eum condemnat. Van alle formules die een veroordelingsclausule bevatten is die veroordeling gesteld op een geschat geldsbedrag. Dus ook als we een lichamelijke zaak opeisen, bijvoorbeeld een stuk grond, een slaaf, kledij, zilver, dan veroordeelt de rechter hem tegen wie de eis is ingesteld, toch niet tot de zaak zelve, zoals vroeger placht te gebeuren, maar na de zaak te hebben laten schatten, veroordeelt hij hem tot een geldsom.

 

bulletconfessus pro iudicato habetur: degene die heeft bekend wordt beschouwd als een veroordeelde
bulletlitis aestimatio: schatting van het voorwerp van de rechtsstrijd
 

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk