Eerdere Volgende

 

Superficies solo cedit
(de eigendom van het met de grond verbondene komt toe aan de eigenaar van de grond)

Berolini

Prota - Zakenrecht

67

Opstal

De eigenaar van de grond is tevens eigenaar van hetgeen daarop gebouwd of geplant is, krachtens de algemene regel van natrekking: superficies solo cedit, de eigendom van het met de grond verbondene komt toe aan de eigenaar van de grond.[1] Deze regel kon worden doorbroken doordat de grondeigenaar het recht van opstal, superficies, verleende aan een derde, ten gevolge waarvan die derde absoluut gerechtigde was van het gebouwde of geplante, dikwijls tegen betaling van een geldsom, de retributie. Over de precieze aard van het recht van opstal kan men van mening verschillen; is het een afzonderlijk zakelijk recht of heeft de opstalhouder de opstallen in eigendom?

D. 6, 1, 73, 1 Idem (Ulpianus) libro septimo decimo ad edictum: Superficiario, D. 6, 1, 74 Paulus libro vicensimo primo ad edictum: id est qui in alieno solo superficiem ita habeat, ut certam pensionem praestet, D. 6, 1, 75 Ulpianus libro sexto decimo ad edictum: praetor causa cognita in rem actionem pollicetur. Aan de opstalhouder, dat is aan degene die tegen betaling van een retributie op andermans grond het recht van opstal heeft, belooft de praetor na onderzoek een zakelijke actie.

Het BW laat er in art. 5:101 geen twijfel over bestaan dat de opstalhouder de gebouwen, werken of beplantingen in, op of boven de onroerende zaak in eigendom heeft. Wanneer het recht van opstal eindigt, valt het gebouwde van rechtswege toe aan de eigenaar van de grond en herneemt de boven aangehaalde regel zijn werking.[2]

bulletsuperficies: opstal
bulletsuperficies solo cedit: de eigendom van het met de grond verbondene komt toe aan de eigenaar van de grond

 

Voetnoten

[1]: Zie Z 13.

[2]: Vgl. art. 5:105 BW.

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk