Eerdere Volgende

 

Mr T. Jonkers (Tobias)


De uitdrukking "Horen, zien en zwijgen" komt van oorsprong uit de leer van de wijsgeer Confucius, die leefde van 551 tot 479 voor Christus in China. Hij zegt tegen zijn leerlingen: Kijk niet naar, luister niet naar, spreek niet uit en richt je niet op wat in strijd is met welvoegelijkheid.

Proefschrift in wording

Over de 'nemo auditur'-regel

Een verkoper die zijn zwart geld niet heeft ontvangen zal geen vordering tot betaling kunnen instellen op grond van het adagium "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (niemand kan door de rechter worden gehoord wanneer hij zich op eigen ongeoorloofde bedoelingen beroept).

Door dit adagium kan niemand de uitvoering van een overeenkomst vorderen die strijdig is met de openbare orde en de goede zeden. Maar dit adagium verzet er zich niet tegen dat een contractpartij de nietigheid vordert van een overeenkomst die strijdig is met de openbare orde om zich aan de uitvoering van een overeenkomst die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden te onttrekken.

(woensdag, 14 september 2011)

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk