Volgende

 

Foto's H.J. Scheltema 1

lzgp_vader_hj_scheltema.jpg (9955 bytes) lzgp_moeder_hj_scheltema.jpg (8148 bytes) lzgp_links_hj_scheltema.jpg (9363 bytes)
1 Gabbe Scheltema, de eerste Nederlandse hoogleraar kindergeneeskunde. 2 Zijn echtgenote, Anna Berendina Alting. 3 Hun kinderen, v.l.n.r. Fobbe, Gabbe, Cornelis Herman, Geertruida Cato en Herman Jan [foto: J.F. Blöte]
lzgp_hj_scheltema_zeer_jong.jpg (11755 bytes) lzgp_hj_scheltma_2_jaar.jpg (10152 bytes) lzgp_hj_sheltema_jongetje.jpg (11526 bytes)
1 Herman Jan Scheltema op zeer jonge leeftijd. [ foto: Fa Bongenaar] 2 Als tweejarige. [foto: A.S. Weinberg] 3 Als jongetje [foto: J.F. Blöte]
lzgp_hj_scheltema_lagere_school.jpg (34949 bytes)
Op de lagere school [foto: J.F. Blöte]
lzgp_promotiediner_hj_scheltema.jpg (26162 bytes)
Het promotiediner van H.J. Scheltema-Schönfeld op 16 maart 1918. Zittend v.l.n.r. onbekende, A.B. Scheltema-Alting, D. Schönfeld (vader van de jong doctor), onbekende, H.J.H. Scheltema-Schönfeld, F.G. Scheltema, T. Schönfeld-Ebels en G. Scheltema. Staand v.l.n.r. onbekende, H. Schönfeld, G.C.Scheltema, onbekende, H.J. Scheltema, onbekende, H. Schönfeld, G. Bruins, onbekende
lzgp_hj_sheltema_1920.jpg (8086 bytes) lzgp_hj_sheltema_1925.jpg (10065 bytes) lzgp_hj_scheltema_senatus_abactis.jpg (9896 bytes)
1 In de klas van het gymnasium (dat hij na de vierde klas moest verlaten), 25 juni 1920. 2 Als achtienjarige. In 1925 slaagde hij voor het eindexamen hbs-B en het staatsexamen gymnasium-alfa. [foto: Steenmeijer] 3 Abactus van de Senatus Illustrissimus van het Groninger studentencorps Vindicat atque Polit
lzgp_hj_sheltema_en_fijn_van_draad.jpg (33038 bytes)
Met andere studenten. Aan Scheltema's linkerzijde de farmaceut Jaqeus Fijn van Draat, die blijvende Groninger roem vergaarde door Prikkebeen in de streektaal te vertalen
lzgp_hj_scheltma_eisenach_1.jpg (14350 bytes) lzgp_hj_scheltma_eisenach_2.jpg (13175 bytes)
In Eisenach. Scheltema zal Eisenach onder andere hebben bezocht omdat het de geboorteplaats van Bach was. Toen hij, naar mijn zeggen, in 1933 las dat de nazi's het standbeeld van Mendelssohn hadden geslecht, weigerde hij Duitsland nog langer te bezoeken. Zijn eerste naoorlogse bezoek vond in 1957 plaats: om een eredoctoraat te aanvaarden
lzgp_hj_sheltema_1936.jpg (34849 bytes)
Zwitserland, 1936
lzgp_hm_scheltema-blase.jpg (11930 bytes) lzgp_fg_scheltema_jurist.jpg (15829 bytes)
1 H.M. Scheltema-Blase, redactiesecretaris van het Rechtsgeleerd Magazijn Themis. 2 F.G. Scheltema. Volgens de vermaarde staatsrechtgeleerde C.W. van der Pot de laatste Nederlandse jurist die het gehele private en publieke recht beheerste
lzgp_hj_scheltema_en_schleurholts.jpg (31931 bytes)
Een diner ter ere van het afstuderen van de medicus H.U. Schleurholts (de man aan het hoofd van de tafel), één der bewoners van het Lamahuis. Links met de sigaar: Scheltema. Twee plaatsen links van hem J.H.P. Jonxis, de tweede ambtsopvolger van Scheltema's vader als hoogleraar. Staand links C.A. Steketee, de latere directeur en hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad. Bij een diner in het Lamahuis serveerde Scheltema eens walvis in blik - niet tot genoegen van alle aanwezigen

Klik op de knop in de rechter marge voor de volgende pagina

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk