Wat doen we bij Rechtsgeschiedenis?

Medewerkers Rechtsgeschiedenis. Klik op een hoofd voor info
Klik op een hoofd voor info

Zowel het onderwijs als het onderzoek van de sectie rechtsgeschiedenis berusten op twee pijlers: de juridische en de historische. Wat het onderwijs betreft blijkt dit duidelijk uit de twee verplichte vakken waarmee de studenten in het eerste en tweede jaar worden geconfronteerd. Bij rechtsgeschiedenis I ligt de nadruk op het tot stand komen van de verschillende codificaties; bij rechtsgeschiedenis II komt de juridische component duidelijker aan bod: hier wordt het Romeinse recht inhoudelijk behandeld en wordt een verband gelegd tussen het Romeinse en het huidige recht.

uurwerkersgang.jpg (35080 bytes)
De ingang van de faculteit aan de Uurwerkeersgang

Naast deze twee vakken kent de sectie voor ge´nteresseerde studenten een breed onderwijsaanbod: er worden doctoraalcolleges gegeven in: oud-canoniek recht, oudfries recht, Romeins privaatrecht, oud-vaderlands privaatrecht, Europees privaatrecht, Byzantijns recht en Geschiedenis van de Rechtswetenschap.

Het onderzoek van de sectie is al even divers. Ook hier zijn de juridische en historische component duidelijk aanwezig. Binnen de sectie wordt samengewerkt door juristen, classici en historici. Zij doen o.a. onderzoek naar de doorwerking van het oude (Romeinse) recht na de codificatie in de 19e eeuw. Meer dogmatisch van aard is het rechtsvergelijkend onderzoek naar de schuldoverneming. Daarnaast wordt onderzoek gedaan op het gebied van het gemene recht, dat wil zeggen de invloed van het gerecipieerde Romeinse recht op de moderne Europese privaatrechtstelsels.
Bijzondere aandacht wordt binnen de sectie gegeven aan het Graeco-Romeinse of Byzantijnse recht. De nadruk ligt hier op de bestudering van de Griekstalige rechtsbronnen uit de zesde eeuw, de tijd van Justinianus (keizer van 527-565). Zo verscheen er al een vertaling van en commentaar op het werk van Anatolius, een hoogleraar uit de tijd van Justinianus. Momenteel wordt gewerkt aan een tekstkritische uitgave van de Institutenparaphrase van de hoogleraar Theophilus. Aandacht krijgt ook het Byzantijnse canonieke recht; een tekstkritische uitgave van de Nomocanon in Veertien Titels is in voorbereiding. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar de onderwijsmethode van de hoogleraar Stephanus. Dit laatste onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de uitgave van de Basilica cum scholiis die ca. tien jaren geleden werd voltooid. De Basilica zelf blijven voorwerp van verder onderzoek. Bij al dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met de universiteiten van Athene en Frankfurt.
Een nieuw onderzoeksterrein vormt het onderzoek naar de verhouding van het joodse recht tot het hellenistische en Romeinse recht zoals dat blijkt uit de gehanteerde rechtsregels in Griekse en Aramese papyri uit Egypte en het Dode Zee gebied (500 voor Chr. - 200 na Chr.).

hooglera.jpg (63997 bytes)
V.l.n.r.: Prof. Ch. Papastathis (Canoniek recht, Universiteit Thessaloniki), Prof. Mr J.H.A. Lokin (Romeins recht en zijn geschiedenis), Prof. Mr N. van der Wal (Romeins recht), Prof. Dr W.J. Aerts (Byzantijns-, middel- en nieuw-Grieks), Prof. Dr P.E. Pieler (Romeins recht, Universiteit Wenen), Prof Dr B.H. Stolte (Byzantijns recht)

Ook de geschiedenis van ons eigen land en speciaal van de eigen regio heeft de aandacht. Zo zijn er studies verschenen over de Groninger Stadsweeskamer en over de eigendom van het eiland Schiermonnikoog. In voorbereiding is een studie over de oppervoogdij, het toezicht op instellingen van weldadigheid, met als voorbeeld de gasthuizen in de stad Groningen.
Waar mogelijk sluit het onderzoek aan bij de actualiteit. Zo werkten medewerkers van de sectie mee aan twee van de publikaties die in 1999 verschenen ter herdenking van het feit dat 500 jaar daarvoor het Hof van Friesland werd opgericht. Verschenen is een artikel over de eigendom van het Huis Doorn, waar de Duitse keizer Wilhelm II zijn toevlucht zocht. Over de (museale) bestemming van Huis Doorn is recentelijk veel publiciteit geweest.
Van het werk van de sectie kan men op verschillende manieren kennis nemen. Zo geeft de sectie in samenwerking met de Stichting 'Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds' twee tijdschriften uit, te weten Groninger Opmerkingen en Mededelingen, Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Grondslag en Subseciva Groningana, Studies in Roman and Byzantine Law. Ook worden er regelmatig lezingen gehouden door gastsprekers uit binnen- en buitenland. Hierbij zijn studenten van harte welkom.

 

jur-tur1.jpg (18535 bytes)
Rechtsgeschiedenis RuG bevindt zich op de eerste verdieping in het tweede en derde pand van rechts

 

Ga naar Groninger Opmerkingen en Mededelingen,
Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Grondslag 
Ga naar Subseciva Groningana, Studies in Roman and Byzantine Law
 
hoofdstukken_embleem.jpg (14768 bytes)
(woensdag, 28 november 2012

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk