Cultuur

 

 

 

Enkele van vele verenigingen


Vlag Mantgum [internet 2004].

Toneelvereniging 'Frisia'


55 jarig bestaan van reciteercollege 'Frisia' in 1930 gefotografeerd naast de herberg.[scan van een afbeelding in Frieslands verleden, Westergo, 1999, 90].

Tennisvereniging 'M.T.C.'


Vaandel van de 'Mantgumer Tennis Club' met het wapen van de voormalige gemeente Baarderadeel [scan van een afbeelding in Mandeguod 2001].

In 1921 gebuikte men reeds een stuk kerkeland (huidige sportveld?) voor een 'tennis en korfbalbaan'. Men speelde toen dus op gras. Later stelden een aantal particulieren een stuk land ten zuid-westen van de kerk beschikbaar. Daar werd een tennisbaan met gravel gemaakt. Na verloop van tijd is er een tweede baan bij gekomen. Nu is men weer op het sportveld ten oosten van Mantgum.

Kaatsvereniging 'Jacob Klaver'


De naamgever van de kaatsvereniging was brievengaarder (postbode) Jacob Klaver, overleden op 19 december 1946. Toen het graf van Jacob Klaver geruimd dreigde te worden, heeft de kaatsvereniging het graf geadopteerd [eigen digitalefoto 2003].

IJsvereniging 'De twa doarpen'

De ijsbaan bevond zich tot1913 aan de noord-zijde van Mantgum aan de Mantgumer vaart, maar werd toen verplaatst naar de zuid-zijde.

Korfbalvereniging 'W.W.C.'

 

 
Kuierke Kerk Schillaard Hoxwier Cultuur


home

Mail aan rjhbrink@hotmail.com over vragen of commentaar over deze web site.Voor het ontvangen van oude foto's houd ik mij aanbevolen. Ik kan er een copie of scan van maken, zodat U in het bezit blijft van het origineel (Hoge der A 36b Groningen, 9712AE).
Het nummer tussen () is een link naar een kaart van het 'kuierke'.
Deze site is oorspronkelijk gemaakt tgv het feit dat Mantgum in 1998 Monument van de maand van de provincie Friesland was. Het verhaal is het resultaat van jaren lang onderzoek.

Copyright R.J.H. Brink (gebruik maken is toegestaan, tenzij met vermelding van bron)