no 3,  It Bosk 3

 

Ten oosten van de boerderij aan de Seerp van Galamawei 1 staat aan de overzijde van de straat eveneens een boerderij (It Bosk 5) (no 3a).


[scan van een eigen foto 1998]

Op het linker gedeelte van het erf van deze boerderij werd in 1888 een rentenierswoning met koetshuis gebouwd (no 3).


[scan van een afbeelding in W. Goinga en Tsj. J. de Jong: Baerderadiel sa't it wie, Easterein 1978]

De eerste steen is gelegd door Gerben Anskes Syperda, de vader (of de één jarige zoon) van Anske Gerbens gehuwd met Trijntje Jacobs Kalma. Beide heten zo.

    
[scan van een eigen foto 1998]

Dit is het laatste herenhuis dat in de 19de eeuw in Mantgum is gebouwd.
Het rechter gedeelte van het huis was lange tijd de kruidenierswinkel van het dorp. Vandaar dat de ramen aan de rechter zijde van de ingang vervangen werden door één groot raam.
Het is het enige huis, waar de versierselen boven op de daklijst van de kajuit nog aanwezig zijn. De balustrade boven de dakgoot is hier, evenals bij de andere huizen in Mantgum, verdwenen.


[scan van een eigen foto 1998]

In 2000 is de originele raampartij weer aangebracht en is er aan de noorzijde een schuur bijgebouwd.


[eigen digitale foto 2003]
 

(kuierke)    

Eerdere Home Volgende