no 15,  Master Jansenstrjitte 2

 

Tot ongeveer 1968 was dit het woonhuis voor de koster-schoolmeester-organist (no 15). Het werd in opdracht van de kerkvoogdij gebouwd in 1875. Binnen is de oorspronkelijke indeling met eenvoudige betimmeringen bewaard gebleven.
De straat is genoemd naar de eerste bewoner, Jan Frederik Jansen.


De schoorsteenborden zijn er in de jaren 60 afgewaaid. Of het huis ooit een balcon gehad heeft [scan van een eigen foto 1998]?

Op deze foto uit 1920 is de ballustrade nog aanwezig.

Het 'Waaigat' staat er op deze foto uit 1908, nu heet het pad naast de kerk zo, het begin van het binnenpad naar Oosterwierum [internet, bewerkt; RAF 2004].
 

                     (kuierke)    

Eerdere Home Volgende