no 28,  Seerp van Galamawei 11

 

Dit huis (no 28) werd gebouwd in opdracht van Antje Dirks Palsma, de weduwe van Tjerk Sjoerds van de Hem, afkomstig van de Van der Hem-pleats (no 28a).


[scan van een eigen foto 1998]

De bouw vond vermoedelijk plaats in 1878 toen zij hertrouwde met Tjerk Jans Roorda. Het was oorspronkelijk het voorhuis van een boerderij, maar de schuur daarvan is in de jaren 1970 afgebroken.
Opvallend zijn de klassieke zuilen, die grotendeels uit de muur steken, aan weerszijden van de ingang en op de hoeken van het huis.

     
Door de ronde vormen lijkt het een ietwat vrouwelijk ontwerp (A.D. Palsma?) [scan van een eigen foto 1998].

De bekroning daarvan in de vorm van b.v. een stukje zuil of een pijnappel ontbreekt. De stoep, die naar beneden toe uitwaaiert, heeft gietijzeren leuningen.


1930 [scan van een afbeelding in W. Goinga en Tsj. J. de Jong: Baerderadiel sa't it wie, Easterein 1978].
 

                     (kuierke)    

Eerdere Home Volgende