no 27,  Seerp van Galamawei 13

 

    
Links: in 1932 hadden dit en het volgende huis nog een ballustrade [scan van een afbeelding in Frieslands verleden, Westergo, 1999, 90]. [Rechts: scan van een eigen foto 1998]

Landbouwer Jacob Hommes Kalma en Wikje Greijdanus kochten de grond in 1881 van buurman Velstra (26). Een jaar later lieten zij dit renteniershuis bouwen (27).

    
[scan van een eigen foto 1998]

Er naast staat een koetshuis met gietijzeren roosters in de deuren en een paard in het bovenlicht. De andere koetshuizen in het dorp hadden oorspronkelijk soortgelijke deuren.


[scan van een eigen foto 1998]

De tuin van dit en het volgende huis wordt afgesloten door een gietijzeren hek. Dit was zo bij alle 19de eeuwse herenhuizen in Mantgum.

 

             (kuierke)    

Eerdere Home Volgende