no 26,  Seerp van Galamawei 15

 

We gaan nu terug, richting kerk.


Hegedyk 5 [eigen digitale foto 2004].

Kort na 1876 lieten  wethouder, later burgemeester, Kornelis Ritskes Velstra en Antje Jans Bosma deze mooi gelegen villa bouwen (no 26). Zij waren afkomstig van de boerderij aan de Hegedyk 5, de ‘Bosma-pleats’ (no 26a).

    
Antje Jans Bosma en Kornelis Ritskes Velstra [scan van een foto; paticulier 2014].

Velstra werd met zijn vrouw op het kerkhof te Mantgum begraven. De as van hun kind werd bijgezet [eigen digitale foto 2005].
    
Links: het prieeltje kwam oorspronkelijk van een boerderij te Fons bij Jorwerd [scan van een eigen foto]. Rechts: in ▒1932 was de ballustrade op de dakgoot nog aanwezig [scan van een afbeelding in Frieslands verleden, Westergo, 1999, 90].

Aan de voorzijde van de statig ontworpen villa bevindt zich een bordes met aan beide zijden een trap met gietijzeren leuningen. Het huis heeft twee serres. De grote tuin met vijver, slingerpaadjes en een prieeltje, werd in dezelfde tijd in ‘Engelse landschapsstijl’ aangelegd door Gerrit Vlaskamp.


Het huis is vooral op status gebouwd met een forse fašade. De tuin was oorspronkelijk groter. Hij liep verder naar achteren en het gedeelte er naast, waar nu SvG 13 is, hoorde er ook bij.

De tuin op SvG 8, vormde hiervan het spiegelbeeld. Achter het huis bevond zich ooit een rozentuin. Het huis en de bijbehorende tuin vormen een typisch voorbeeld van het 19de eeuwse ideaal van het in elkaar overvloeien van architectuur en natuur. Een plan om door deze tuin een weg aan te leggen is gelukkig niet uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor een trottoir aan de overzijde aan de buitenzijde van de bomenrij.


Hier staat het hek nog op de dam [internet, bewerkt; RAF 2004]. Dit hek verdween in het midden van de vorige eeuw.

In 2005 werd een nieuw op het oude gelijkend hek geplaatst [eigen digitale foto 2005].
    
Links: 1998 [scan van een eigen foto 1998]. Rechts: rooster voordeur [eigen digitale foto 2004].

Wegens de afgraving van de terp is ieder huis op een heuvel komen te staan. Om het hoogteverschil op te vangen is de onderste trede van de stoep toegevoegd. Dit gebeurde ook bij de stoep naar het kerkhof. De stoeptrede bij de kerk is inmiddels verdwenen om een iets hogere en bredere (!) weg mogenlijk te maken [eigen digitale foto 2004].
    
Links: tegels stoep. Rechts: achterdeur [eigen digitale foto 2004].
 

                     (kuierke)    

Eerdere Home Volgende