22-23,  Seerp van Galamawei 22 en 35

 

Gaan we terug en niet rechtsaf, maar houden we links aan, richting het NS-station, dan passeren we aan de linker zijde het voormalige gemeentehuis van Baarderadeel (no 22). Op de eerste verdieping bevond zich de raadszaal, waarin op de ramen een kerk was aangebracht van alle dorpen in de gemeente. De ramen waren door de verschillende dorpen aangeboden. Na het samengaan van Baarderadeel en Hennaarderadeel tot de gemeente Littenseradiel zijn ze in de kerk te Mangum aangebracht.
Omdat het gemeentehuis in een ander dorp kwam, is dat te Mantgum verkocht en heeft de nieuwe eigenaar replica van de oude ramen laten maken.
De gemeente Littenseradiel dankt zijn naam aan de dorpen Oosterlittens in Baarderadeel en Westerlittens in Hennaarderadeel.

    

Links boven: het gemeentehuis van 1939, rechts boven: het wapen van de gemeente Baarderadeel, onder: het raam van het dorp Baard, waar de gemeente naar genoemd was. De ramen zijn gemaakt door de Groninger J.H. Wijkmans [scans van een eigen foto's 1998]

Het gemeentehuis kwam hier in 1908, omdat de kerkvoogdij vond dat het in Mantgum hoorde te staan. Tot dan stond het in Weidum. Dat gebouw was aan vervanging toe.
Door het bouwterrein ter beschikking te stellen, een deel van het bouwkapitaal, de openbare school en de bewaarschool kregen ze het voorelkaar.
Eerst werd een ander gebouw gezet, maar dat heeft het niet lang uitgehouden, want het werd in 1939 reeds vervangen door het huidige.


Het eerste gemeentehuis (1908-1939) [internet, bewerkt; RAF 2004].

Rechts naast het gemeentehuis kwam de woning van de gemeentesecretaris (no 22a). Tot dan woonde die in Weidum. De eerste steen werd in 1908 gelegd door de vier jarige dochter Adriana Johanna Anna van Douwen. Van Douwen werd in 1920 burgemeester.


Eerste burgemeesterswoning [google]

Vlak bij het station werd op no 35 in 1884 het stationskoffiehuis (no 23) gebouwd. Aan de achterzijde was een rijtuigstalling voor treinreizigers. Nu is het een woonhuis.


Jentsje en Metsje Miedema in 1920 [scan van een afbeelding in W. Goinga en Tsj. J. de Jong: Baerderadiel sa't it wie, Easterein 1978].

[scan van een eigen foto 1998]

SvG-wei naar het oosten gezien, links: het stationskoffiehuis [internet, bewerkt; RAF 2004].

In 1930 ongeveer het gezicht vanaf SvG 23, toen er nog geen nieuwbouw was [scan van een afbeelding in W. Goinga en Tsj. J. de Jong: Baerderadiel sa't it wie, Easterein 1978 uit 'Fan Fryske Groun'].

Voorzijde in 1925 [internet,  bewerkt; RAF 2004].
Het station werd geopend in 1883, gesloten in 1935, heropend en gesloten in1940 en tenslotte weer heropend in 1972.

Achterzijde, richting Sneek.
Oorspronkelijk was er een overkapping, maar die is verwijderd [stationsweb.nl, Tjalling Halbertsma, 1958].

Jaren 60, achterzijde, richting Leeuwarden. Toen waren reeds 2/3 van het stationsgebouw en het bijgebouw verwijderd.
De treinen stopten wel, maar we mochten niet instappen [RJHB54].

Toen de nieuwbouw van de Swannedrift in 1972 begon, de grasdrogerij er nog was (links boven) en een gedeelte van het oude station [scan van een eigen foto 1972].

Het restant van het oude station werd in 1973 afgebroken en er kwamen nieuwe perrons [scan van een eigen foto 1998]
 

                     (kuierke)    

Eerdere Home Volgende