no 17,  Seerp van Galamawei 4

 

Deze villa met koetshuis (no 17) werd in 1878 gebouwd in opdracht van landbouwer Jetze Petrus Kalma, gehuwd met Taetske Fokke, een dochter van dokter Fokke op SvG 2 (no 16).


Het huis doet qua stijl wat eclectisch aan en doet je denken aan een stijle stugge hereboer die op zijn strepen stond (Kalma?) [scan van een eigen foto 1998].

In 1929 werd dit de ambtswoning van de burgemeester. Jhr Willem Johan Hendrik Hora Siccama was de eerste burgemeester die hier woonde. Hij was een telg uit het groninger regentengeslacht Hora Siccama, geboren in Batavia en o.m. voogd van het Zeyls gasthuis in Groningen. Dit was lange tijd de ambtswoning van de burgemeester van Baarderadeel, eerst ook van Littenseradiel.

  Zeyls Gasthuis: CD
    www
     
Links: Zeyls Gasthuis in de Visserstraat in Groningen [afbeelding uit ein eigen film 1991]. Rechts: Wapen Hora Siccama [internet 2003].

Let U eens op de aparte dakpannen (Lucas IJsbrand). Hiermee wilde men leisteen imiteren. De tuin wordt gedomineerd door een meer dan honderd jaar oude rode beuk.


[scan van een eigen foto 1998]

Merkwaardig is het patroon aangebracht in de buitenmuur van het wagenhuis.


In het achterste gedeelte konden net als bij SvG 8 een aantal beesten gehouden worden [eigen digitale foto 2003]
 

                     (kuierke)    

Eerdere Home Volgende