no 30,  Seerp van Galamawei 5-9

 

Ten westen van de toren staat het Foarhôf (consistorie, kerkeraadskamer) (30). Het linker gedeelte is het oudste. Daar waren oorspronkelijk een woongedeelte voor de klokkenluider (zuid-kant) en een schoollokaal (midden gedeelte). De huidige gevel werd in opdracht van de kerkvoogdij gebouwd in 1902. Van links naar rechts gezien waren er aan de noord-kant een berging voor de brandspuit, het postkantoor (hier was de telefooncentrale) en een woning voor de brievengaarder.


[scan van een eigen foto 1998]

Het gebouw dat lange tijd dienst deed als kerkelijk verenigingsgebouw, werd in 1996 verkocht en nu is er een tuin-ontwerpbureau in gevestigd. Bij de grondige verbouwing zijn de deuren en ramen aan de voorzijde vervangen door ouder uitziende exemplaren. De betimmering in de woning voor de brievengaarder is bewaard gebleven.


1918 [internet, bewerkt; RAF 2004].

[eigen digitale foto 2003]


Zo zijn we aan het einde gekomen van de rondwandeling.

De families die we tegenkwamen, zijn bepalend geweest voor het aanzien van het dorp. Daarbij ging het met name om rentenierende (eigen-erfde) hereboeren.

Zij hebben een sfeer geschapen, die tot de dag van vandaag boeit.

R.J.H. Brink 1991/1998-heden

 

                     (kuierke)    

Eerdere Home    


home

Mail aan rjhbrink@hotmail.com over vragen of commentaar over deze web site.Voor het ontvangen van oude foto's houd ik mij aanbevolen. Ik kan er een copie of scan van maken, zodat U in het bezit blijft van het origineel (Hoge der A 36b Groningen, 9712AE).
Het nummer tussen () is een link naar een kaart van het 'kuierke'.
Deze site is oorspronkelijk gemaakt tgv het feit dat Mantgum in 1998 Monument van de maand van de provincie Friesland was. Het verhaal is het resultaat van jaren lang onderzoek.

Copyright © R.J.H. Brink (gebruik maken is toegestaan, tenzij met vermelding van bron)