no 18,  Seerp van Galamawei 6

 

De eerste steen van dit woonhuis werd in 1859 gelegd door Ynskje Penninga (no 18). Zij was de dochter van Rinske Sybrens Schuurmans, weduwe van Jacobus Everhardus Penninga.
Het is een eenvoudig huis met een in verhouding forse kajuit. Het is het oudste nog bestaande herenhuis te Mantgum.

    
Het huis is verbouwd (in de tweede wereldoorlog?), maar bezit nog enkele originele bouwfragmenten. Ynskje Jacobus Penninga huwde met Nanne Johannes Swierstra en haar zuster Gettje Jacobus met Tjebbe Tjebbes. Dus gehuwd met bekende families uit Mantgum. Ook de naam Penninga was in Mantgum niet onbekend, de grootvader van Jacobus Everhardus, zijn naamgenoot, was van 1803-1826 predikant van Mantgum en Schillaard en ligt in de kerk van Mantgum begraven [scan van een eigen foto 1998].
 

                     (kuierke)    

Eerdere Home Volgende