VaP_uit_Vindicats_verleden_boek.jpg (5149 bytes)

Uit Vindicat's Verleden

Gedenkboek
ter herinnering aan het honderdjarig bestaan van het Groningsch Studentencorps
Vindicat atque Polit

Druk: Scholtens & zoon

Plaats: Groningen

Jaar: 1921

Auteurs: Verschillende

VaP_uit_Vindicats_verleden_wapen_oud.jpg (3087 bytes)

Inhoud

Hoofdstuk I: Oprichting en Eerste Levensjaren; I.B. Cohen, 1
Hoofdstuk II: De Vereeniging 'Post Chaos Lux'; F.G. Scheltema, 47
Hoofdstuk III: De Corpswetgeving; I.B. Cohen, 63
Hoofdstuk IV: De Groentijd; H.H. Mallinckrodt, 111
Hoofdstuk V: Mutua Fides; L.A. Ries, 169
Hoofdstuk VI: De Almanak; E.J. Dijksterhuis, 203
Hoofdstuk VII: De Betrekkingen met de buitenwereld; I.B. Cohen, 233
Hoofdstuk VIIII: Corpsfeesten; I.B. Cohen, 270
Hoofdstuk IX: Corpsvereenigingen; A.M.C. Persenaire, 311
Hoofdstuk X: Reorganisatie; I.B. Cohen, 325
Alphabetisch Register: 339

 

 

Eerdere
Hoofdmenu
Volgende