40-45_wapen.jpg (24968 bytes)

De foto's zijn uit het volgende boek, tenzij anders aangegeven uit het archief van Vindicat, dan wel Magna Pete. Vanwege de slechte druk konden de foto's niet beter gescanned en bewerkt worden:

40-45_boek.jpg (9717 bytes)

Vindicat atque Polit en Magna Pete 1940-1945

Uitgave: Stichting Oud-leden van het G.S.C. Vindicat atque Polit en de G.V.S.C. Magna Pete

Druk: C. Weis, Groningen

Jaar: 1995

ISBN: 90 802918 1 1

Redactie: G.J. de Wildt-Eisses, R.H.U. Niklewiz, T. Domenie-Verdenius, R.J.H.Brink, G. Hutten-van Rooijen

Omslag: Op de voorzijde een oorkonde van het 'diner' gehouden ter gelegenheid van de dies van Vindicat op 4 februari 1943, in het gevangenkamp te St Michelsgestel. Op de oorkonde komen de handtekeningen voor van: B.D.A Tellegen ('06), A.M.J. de Jager ('06), ? ('08), W.W. Feith ('09), J.E Hubbeling ('09), ? ('12), P. Loeff ('13), ? ('14), J.M. van Bemmelen ('18), ? ('18), A. Sonnega ('21), J.C. Fischer ('21), G.H.Ch. Cath ('24), J. Leopold ('28).

Op de achterflap de van de Senaat Van Nouhuys op een ansichtkaart van hotel 'De Gouden Karper' te Hummelo, in mei 1945 verstuurd aan studentenoppasser M.H. Speyer, wonende in de Nieuwe Ebbingstraat 171 te Groningen.
Spruit vermeldt dat de Senaat hier in landelijke rust en gesterkt door clandestiene jenever, een plan voor het functioneren van VaP na de oorlog besprak. Het Corps zou na de bevrijding de organisatie, zoals die voor de oorlog was, weer op poten moeten zetten. Daarna moesten jongere generaties passende hervormingen aanbrengen. De Senaat was nl. van mening dat de eenheid onder de studenten gedoemd was te mislukken en dat hoogstens overwogen kon worden de Centrale Commissie als overkoepelend orgaan uit te breiden.

40-45_achterkant_boek_handtekeningen.jpg (12764 bytes)

Achterzijde van de omslag met de handtekeningen van de Senaat Van Nouhuys

40-45_senaat.jpg (21596 bytes)

De Senaat Van Nouhuys 1940-1941, de Commissie ex art. 65 C.W. 1941-1945 en de Senaat 1945. V.l.n.r.: W.H. Enklaar, Assessor I; J.G. Roosenburg, Ab-actis; L. van Nouhuys, Rector; Senatus Pedelus W.H. Stevens; A.J. van der Leeuw, Fiscus en A. Spruit, Assessor II

Inhoud:

Redactie, Voorwoord, III

Inhoud, V

M.G. Buist, Inleiding,1

L. van Nouhys, Rede Rectoraatsoverdracht 21 juli 1945, 5

G.J. deWildt-Eisses en T. Domenie-Verdenius, Magna Pete's oorlogsjaren 1940-'45, 32

P. Schierbeek, Waarom kwamen wij in november 1941 in Amesfoort terecht?, 42

E de Haan, Het Groninger Studenten Kleinkunsttheater "'t Schebčlskop", 50

H de Waard, Een duitser hielp Nederlanse studenten in de oorlog, 57

M. Kranz-Staverman, Trouwen vanuit het Clubgebouw van de G.V.S.C. Magna Pete, 62

A. Spruit, De Groninger Oranjebode, 65

W.H. Enklaar, Na de bevrijding, 70

H. de Waard, Helden, 74

vap_vlammomenten_boek_menukaart.jpg (94872 bytes)

Voorwoord:

... Geschiedenis wordt maar door enkelen gemaakt ...

Wie waren enkelen van die enkelen binnen de Groningse studentenwereld en met name binnen Vindicat en Magna Pete en wat maakten ze ervan?

In deze bundel 'Vindicat atque Polit en Magna Pete, 1940-1945', staat centraal de indrukwekkende rede die Senatus Rector L. van Nouhuys heeft gehouden op 21 juli 1945 ter gelegenheid van de Senaatsoverdracht, waarin hij terugkijkt op een Senaatsperiode van bijna vijf jaar, van november 1940 tot juli 1945. Daarnaast zijn persoonlijke herinneringen en ervaringen opgenomen van enkele oud-Vindicaters en oud-Magna Petenten.

Hoewel in gedenkboeken en almanakken eerder uitgebreid aandacht aan deze periode is besteed, meent de redactie dat het nu, 50 jaar na de bevrijding, goed is leden en oud-leden van Vindicat atque Polit en Magna Pete kennis te laten nemen van de aktiviteiten van enkelen, die de geschiedenis van hun studenten-vereniging tijdens de bezetting maakten.
Deze uitgave is bovendien een eerbetoon aan Vindicats 'langste' Rector, Mr L. van Nouhuys.

Redactie

40-45_oude_kijk_in_'t_jat.jpg (25121 bytes)
In de Oude Kijk in 't Jat de stoet van de Martinikerk naar de Universiteit bij de opening van de Universiteit op 23 juni 1945
40-45_groentijd.jpg (22307 bytes)
Diner in de leeszaal van Mutua Fides van de Senaat Van Nouhuys (S), de Commissie voor MF Eibergen (MF) en de Groentijdcommissie in de Groentijd 1941. V.l.n.r. :   A.J. Verster (MF, i.pl.v. H. Hamminga), S.R. Liefstingh (MF), W.H. Enklaar (S), W.R. de Boer, E. de Haan, J.J. de Lange (MF), A. Spruit (S), Sj. Homan, J.G. Roosenburg (S), A.J. van der Leeuw (S), H. Jonker (MF), M.B. Liefstingh, R. Eibergen (MF), L van Nouhuys (S), staande G. Donker, ober W.R. Dallinga

40-45_gebouw.jpg (44449 bytes)

Aan de Grote Markt tot de bevrijding, naast het huidige V&D, links het Clubgebouw van Magna Pete (bovenverdiepingen), rechts Mutua Fides

40-45_Septrio_Oriente.jpg (16421 bytes)

De mannlijke leden van de Buurtvereniging Noordoost Groningen, S(eptentrio) O(riente),1942. V.l.n.r.: I. Simonides, ?, ?, P. Offringa, ?, H.L.J. Trap, K. Wassenaar, boven H.F.J. Freutel, onder M.H. de Wildt, onder S.G. Martijn, ?, ?, rechts onder H. Smits

40-45_senaat_bij_riche.jpg (22509 bytes)

De Senaat Van Nouhuys (N) en de Senaat Hartgerink op het bordes van restaurant Riche, Vismarkt 42, ter gelegenheid van het overdrachtsdiner op 21 juni 1945. V.l.n.r.: A. Spruit (N), D.W. de Haan, A.J. van der Leeuw (N), A.W. Sinnige Damsté, L van Nouhuys (N), J. Moll, Senatus Pedellus W.H. Stevens, J.A. la Gro, M.J. Hartgerink

40-45_kegelen.jpg (9596 bytes)

In 1943 vierde men de dies her en der
40-45_Bestuur_Magna_Pete_40-41.jpg (22430 bytes)
Bestuur Magna Pete 1940-1941, tijdens de inauguratie van de Novieten in 1941. V.l.n.re.: Mej. E. Bekkering, Mej. M.C. Schepman, erelid Prof. Dr J. Tammes, Mej. S.H. Limborgh Meyer, Mej. M. Brandenburg en Mej. G.E.J. Gimbčre

40-45_regentessen_1942.jpg (20639 bytes)

De Regentessen die in 1942 het clandestiene novitiaat organiseerden. V.l.n.r.: C.H. Roelfsema, A.C. Bleeker, M. A. Enklaar en A.P. Schildhuis. Vrijdag 27 november. Op het menu stond: bouillon, poffert, brood, worst, mais, rammenas, taartjes en peren

40-45_novieten_1942.jpg (21412 bytes)

Slotdiner van de novieten tijdens het clandestiene novitiaat in 1942 in café Bodega Dik in de Guldenstraat 20

40-45_septemprio_oriente_2.jpg (22073 bytes)

De buurtvereniging S(eptentrio) O(riente) die bestond van 1941 tot mei 1943 kwam bijeen in het buurthuis van de speeltuinvereniging in de J.C. Kapteynlaan. V.l.n.r.: de Magna Petentes J. Bosman, A.M.H. Vogelenzang, A.M. Furstner, G.J. Eisses, H.M. Meijer, M.H. Huisman, H. Stoffel en de Vindicaters H.J.L. Trap, H.F.J. Freutel, M.H. de Wildt, S.G. Martijn, K. Wassenaar en H. Smits

40-45_nieuwe_Clubgebouw_1945_opening.jpg (19505 bytes)

Opening van het nieuwe Clubgebouw van Magna Pete aan de Westersingel 19 op 21 juni 1945. V.l.n.r.: M.H. Huisman, G.J. Eisses en M. Brandenburg

40-45_nieuwe_Clubgebouw_opening_1945_westersingel.jpg (21155 bytes)

Opening van het nieuwe Clubgebouw aan de Westersingel 19 op 21 juni 1945. V.l.n.r.: op de voorste rij de Commandant van het Militair Gezag in de Provicie Groningen majoor J.H. Sollewijn Gelpke, de Secretaris van het College van Herstel (waarnemend College van Curatoren) Mr J.L.H. Cluysenaer, erelid Prof. Dr J. Tammes, Rector Magnificus Prof. Mr Dr C.W. van der Pot, op de tweede rij de Senaat van VaP met Mr B.R. Hofstee, L. van Nouhuys, A. Spruit, W.H. Enklaar, op de derde rij R.W. Roukema en G.H. Wierda (beide VERA) en J. van Noordwijk (ongeorganiseerden), op de vierde rij W.C.M. Veeger (MP en Albertus Magnus) en G. Padberg (VaP en AM). Verder zittende en staande leden en oud-leden van MP

40-45_Schebelskop_boekje.jpg (18994 bytes)

Programmaboekje 't Schebčlskop

40-45_Schebelskop_affiche.jpg (53504 bytes)

Affiche 't Schebčlskop

40-45_briefje.jpg (9736 bytes)

Een Duitser hielp Nederlandse studenten in de oorlog

40-45_Grote_Markt_voor_de_oorlog.jpg (21329 bytes)

De Grote Markt noord- en oostzijde in de jaren 30. Vanaf de Oude Ebbingestraat respectievelijk: Bijenkorf (18), Amsterdamsche Bank (19), Koffiekelder en tandarts E. van der Molen (20), Vopel-pelterijen met op de bovenverdiepingen het Clubgebouw van Magna Pete en onder de Schaftkelder (21), Kreupelstraatje, Bureau Indelings Districts Commandant en Bureau Inspectie Rijksveldwachters, reeds vóór de oorlog afgebroken i.v.m. de restauratie van de Martinitoren (24), Hoofdwacht gelegen vóór de Martinitoren, Kosterij, Martinikerk, Martinikerkhof, Apotheek Sissing (25), K. Kriegsman Dir. Bijk. Eigen Hulp en Ontbijtkelder (26), Grote- of Heren Sociëteit (27), Scholtenhuis (28)
40-45_Clubgebouw_Vopel.jpg (33095 bytes)
Clubgebouw van Magna Pete in Vopel-bont. Deel van een gravure door Baard

40-45_Oranjebode_Spruit.jpg (23969 bytes)

Op 17 april 1945 rolde het eerst nummer van de Oranjebode van de persen ven Het Nieuwsblad van het Noorden. Op de foto staat de voorzitter van de redactiecommissie, A. Spruit, temidden van padvinders en anderen, die zich hadden verzameld om de krant rond te brengen

40-45_Oranjebode.jpg (74264 bytes)

De Groninger Oranjebode, 17 april 1945

40-45_Mutua_Fides_na_de_oorlog.jpg (28293 bytes)

De noordzijde van de Grote Markt in puin na de bevrijding. Rechts het begin van de Oude Ebbingestraat en links de restanten van Mutua Fides

40-45_rijtour.jpg (21825 bytes)

Hans Lindeboom, met bolhoed en lichte jas, zittend op een platte wagen, arriveert met de Corpsmeubelen bij het nieuwe MF in de Oude Boteringestraat 74 (Corps de Garde). Rechts daarvan, H. Huizinga

40-45_Mutua_Fides_opening_na_de_oorlog.jpg (23686 bytes)

Pro-rector W.H Enklaar houdt zijn rede tijdens de opening van het nieuwe MF in het gebouw van het Universiteitsmuseum in het voormalige Corps deGarde op de hoek van de Oude Boteringestraat en het Lopende Diep op 3 mei 1945. V.l.n.r.: aan de linkerzijde vooraan van de Reuniecommissie Mr N.J. Polak, Mr W.A. Offerhaus en de voorzitter Jhr Mr W.W. Feith, verder achter Mr J.L.H. Cluysenaaer, Mr H. de Visser, Dr P.A. Okken, ?, Mr Dr I.B. Cohen, van links achter in de zaal naar rechts M.J. Hartgerink, A. Spruit, W.H. Enklaar, Mr B.R. Hofstee en Senatus Pedellus W.H. Stevens, rechts van de tafel het Bestuur van Magna Pete waarvan herkenbaar S.H. Limborgh Meyer

40-45_rijtour_Senaatsoverdracht.jpg (25892 bytes)

A. Spruit, links, en L. van Nouhuys met het Senaatsrijtuig op weg naar de Universiteit voor de Rectoraatsrede en de Senaatsoverdracht

 

 

Eerdere
Hoofdmenu