vijl_en_zwaard_boek.jpg (7783 bytes)

Vijl en Zwaard

spiegel van Groninger studentenleven
1815 - 1945

Auteurs: verschillende

Inhoud

Voorwoord, 7
I Student-zijn en stud.gemeenschap, 9
II  Civis Academicus, 25
III Groentijd, 49
IV De Groentijd, 59
V De student op zijn kamer, 99
VI Kroegleven, 115
VII 'Jan student', 151
VIII Stad en land en de studenten, 179
IX De student officieel, 193
X De studie, 213
XI Student en Vaderland, 239
XII Reunie, 253
XIII De Corps-student van 1940 tot 1945, 269
Verantwoording, 285
Naamlijst van intekenaren, 287
Inhoud, 303

 

 

Eerdere
Hoofdmenu
Volgende