- Klikt U in te tekst op een naam, dan gaat U naar de bijbehorende genealogie
- Een genealogie is alleen maar ter verklaring van bepaalde zaken, niet alle broers en zusters genoemd
- Je zou eigenlijk van beneden naar boven moeten lezen, de personen die in de tekst voorkomen zijn gelinkt in een geel vlak
- Opmerkingen en foto's zijn van harte welkom. Als iemand zijn/haar foto er niet op staat heb ik hem niet (rjhbrink@hotmail.com)
- Keer terug naar een vorige pagina met de back-toets van Uw browser
- [... ... ...] = de bron van een foto
 
Register Home
               

Genealogie BOTMA (over de familie, klik hier)

daar zijn nog voorwerpen van

In grijs: Botma's van vr de Franse tijd
In groen: Botma's van n de Franse tijd
In rood: Meindersma's
In blauw: aangetrouwd
De rode lijntjes: Sinia, een tante van A.J. Botma was ook een Sinia

Hier treft U een vereenvoudigde genealogie aan.
Een genealogie van de Botma's is opgenomen in: Nederlandse genealogin 10, 1993.
Een veel uitgebreidere, soms afwijkende, geneologie is hier te vinden. Zie ook de web-site van Jan Botma.

 

     
Gabes Ripten Botma
geb. 1480
             
      Wieger Gabes Botma
geb. 1550
             
      Gabe Wiegers Botma
1580 -1643
Antje Sakes Boelema
             
   
Wieger Gabes Botma
1621 - 1638

Sake Gabes Botma
1604 - <1660
Aukje Gerrits Roorda
             
 

───
Gerrit Sakes Botma
Morra 1651 - Morra 1735
# 1680
Jantje Nannes
1656  - 1747
             
  Gabe Gerrits Botma
geb. 1687
 Sake Gerrits Botma
Morra 1681 - Morra 1751

───┴───           
   
# 1 1715
Grietje Hermanus Reneman

1687 -  Oosternijkerk 1738
   
# 2 1742
Renske Oebeles

───┬───
TAK
Folkert K(C)ornelis en
Trijntje Sakes Botma

       
TAK
Engbert Lieuwes en
Grietje Hermanus Botma

───┬───
Hermanus Sakes Botma
geb. 1717
# 1747
Antje Siedses Doma


 
Trijntje Sakes Botma
1719 - 1751

Gerrit Sakes Botma
1743 -1751

Trijntje Sakes Botma
geb. Morra 1745
overl. Dokkum 1825
# 1766
Folkert K(C)ornelis (Botma)
geb. Lioessens 1745
overl. Dokkum 1831
       
#
Sjoerd Daams Fennema

(verlezing voor
Sjoerd Daams Tonnema?
sententies 1750-1751 Dokkum)
 
Grietje Hermanus Botma
Morra 1748 - Anjum 1840
# 1770
Engbert Lieuwes (Botma)
Anjum 1745 - Ezumazijl 1804

Rienskje Hermanus Botma
1750 -1819
#
Klaas Siedses van Kleffens
1738 -1823
Jantje Hermanus Botma
1752 -1823
# 1772
Pieter Jans Helder

 
K(C)ornelis Folkerts
(Botma)


Morra 1771-1809
# 1893

Rinskje Folkerts (Botma)

Morra 1775-?
# 1796
Lysbeth Ypes Humalda
geb. Ee 1770

Gerrit Eelses Kingma
Morra 1769-?

Ype Engberts Botma
Ezumazijl 1782 - Anjum 1848
# 1807
───


───
──────
Hermanus Engberts
Botma

Anjum 1771 -1803
# 1797
Sjouke Klazes
geb. 1781

 
Folkert Kornelis
Botma

Ee 1793 - Morra 1847
# 1870
Aaltje Jans Ynia
Metslawier 1785 - Anjum 1852
(Jan Sybrens Ynia 1751-1813
# Tjitske J. 1747-1834)

Berber Pieters Teernstra
geb. Westergeest 1792
overl. Morra 1875

Gerrit Jacobs Sinia
Morra 1785 - 1857
Jan Ypes Botma
Anjum 1815 - Anjum 1881
# 1838
Antje Lieuwes Rijpma

Oosternijkerk 1816 - Anjum 1885
(Lieuwe Ennes Rijpma [1790-1825]
# Antje Lieuwes Sytsma [1790-1816])

 
Engbert Ypes Botma
Anjum 1808 - Anjum 1876
Grietje Hermanus
Botma

geb. Anjum 1803
overl.1883
 
Kornelis Folkerts
Botma

Morra 1818 - 1901

Easge Folkerts
Botma

Morra 1824 - 1911

Janke Folkerts
Botma


Morra 1819 - 1898
 


# 1 1833
Wytke Doedes Boitsma
Nes 1809 - Anjum 1847
# 2 1851
Grietje Rinses Sinia
Lioesens 1816 - Anjum 1874
# 1819
Pieter Cornelis
Wobma

geb. Anjum 1795


# 1849

Tjitske Willems
Terpstra

geb. Ee 1822

 
# 1851

Ytje Gerrits Sinia
Morra 1822 - 1893


 
# 1851

Thomas Gerrits Sinia
1824 - 1858


 
# 3 1875
Stijntje Wepkes Miedema
Wetzens 1822 - Aalzum 1889

Antje Jans Botma

geb. Anjum 13-09-1857
overl. Leeuwarden 06-08-1929
# 1881
Ids Pieters Meindersma

geb. Ee 16-03-1856
overl. Leeuwarden 03-01-1911
hereboer Hantumhuizen
(voorgaande stamboom)
 

Aaltje Jans
Botma

Anjum
1839 - 1914


#
1862

Ype Engberts Botma
Anjum 1836 - 1901
Baukje Engberts
Botma

geb. Anjum 1840
overl. Dokkum 1893

 #
1860

 


Kornelis Pieters
Wobma

geb. Anjum 1837 
Folkert Kornelis
Botma


Morra 1850-1924
# 1877
Maaike Jans Polstra
(enz.)

 


Folkert Easges
Botma


geb. Morra 1852
overl. Groningen 1922


#
1876

Gerrit Easges
Botma


geb. Morra 1855
overl. Deventer 1908


#
1876


 
Jan Ypes Botma
Anjum 1863 - Anjum 1909

# 1884
Wytske Kornelis
Wobma

geb. Anjum 20-07-1866
overl. 23-09-1946
#
1889
Tjamke Harmens
Douma

geb. Nes 1853
overl. Groningen 1906
Aukje(n) Thomas Sinia

geb. Morra 1855 - 1923
 
Antje Hoogland
1863 - 1912

Fetze Pieters
Meindersma

geb. Ee 22-02-1859
overl. 09-11-1921
   

(volgende stamboom)

Jan Jans Botma
geb. Anjum 1889
overl. Anjum 1954

─   # 1   ─

Baukje Fetzes
Meindersma

geb. Wierum 26-07-1894
overl. Leeuwarden 1932
  Easge Folkerts
Botma


geb. Metslawier 1877
overl. Groningen 1953
# 1903
Easge  Gerrits
Botma


geb. Morra 1887
overl. Veenwouden 1974
# 1912
   


Jan Jans Botma

geb. Anjum
Ds
   Neeltje ten Cate
geb. Sappemeer 1896
overl. Groningen 1940


(enz.)

Tjitske Andries Rijpstra

geb. Oldehove 1888
overl. Morra 1958


(enz.)