- Klikt U in te tekst op een naam, dan gaat U naar de bijbehorende genealogie
- Een genealogie is alleen maar ter verklaring van bepaalde zaken, niet alle broers en zusters genoemd
- Je zou eigenlijk van beneden naar boven moeten lezen, de personen die in de tekst voorkomen zijn gelinkt in een geel vlak
- Opmerkingen en foto's zijn van harte welkom. Als iemand zijn/haar foto er niet op staat heb ik hem niet (rjhbrink@hotmail.com)
- Keer terug naar een vorige pagina met de back-toets van Uw browser
- [... ... ...] = de bron van een foto
 
Register Home
               

Jurrina Christina Bouman [1894-1989] (bijbehorende stamboom)

 

    
J.C. Bouman tijdens de studie
[RJHB54]

J.C. Bouman werd geboren in Groningen. Haar ouders waren Klaas Bouman (1867) en Christina Vleisman (1870).

[foto]    
Links: Klaas Bouman (1867) en rechts: Christina Vleisman (1870) [RJHB54]

Hier onder aan de trap, het Fries volkslied zingende, vroeg mijn grootvader R.J.H. Brink (1894) mijn grootmoeder J.C. Bouman (1894) ten huwelijk. Zij kenden elkaar vermoedelijk van de studie.


Op de Club van de G.V.S.C. Magna Pete naast VaP aan de Grote Markt in Groningen? De 1e achteraan [RJHB54].
Volgens mijn grootmoeder waren de twee panden op de bovenste verdieping slechts door een houten wand gescheiden en kon je daardoorheen van het ene naar het andere pand komen. Hoewel zij een kamer bij haar ouders in Groningen had, sliep zij wel op de club.

Zij was één van de eerste vrouwelijke theologie studenten. Dat werd haar niet in dank afgenomen. Toen zij eens op het college dogmatiek verschien kreeg zij van de hoogleraar te horen: 'maar Mevrouw wat doet U hier, want in den Bijbel staat geschreven ... ... ... '. Zij trok zich daar niets van aan en studeerde cum-laude af.
 

    
J.C. Bouman (1894) met Ds R.J.H. Brink (1894). Links: 21 october 1921. Rechts:
kermis Wirdum 1951 [RJHB54]


Rechts: J.C. Bouman (1894) met haar schoonmoeder A.L.G. Offerhaus (1865).

Hier kun je zien hoe lang JCB wel niet was
[RJHB54]

    
Links: J.C. Bouman in de tuin van de pastorie in Ysbrechtum, ±1960 [RJHB54]
Rechts: J.C. Bouman en haar kleinzoon R.J.H. Brink (1954) voor de pastorie in Ysbrechtum, ±1960
[RJHB54]

Na het emiritaat van Ds Rinse Brink (1894) gingen zij in Bilthoven wonen in de Hobbemaflat. Daar woonde ook mijn grootmoeder van moeders-zijde, Petronella Woudstra-Meindersma (1883) en een ver familielid J. Offerhaus-Wassenaar.


Hobbemaflat in Bilthoven

Maar Friesland bleef trekken en zo verhuisden zij na enige tijd naar Leeuwarden en gingen in Aldlân-state wonen. Zo kon Ds Rinse Brink 1894 weer elk jaar naar de grote kaatspartij, de P.C. in Franeker. Die was NB altijd op de verjaardag van zijn vrouw. Hij overleed daar.


Aldlân-state in Leeuwarden [internet]


In Aldlân-state in Leeuwarden ±1970 [RJHB54]

Enige jaren later vertrok J.C. Brink-Bouman naar de Bloemkamp in Bolsward.

    
Bloemkamp in Bolsward [internet]


Schillaard bij Mantgum [SvGwei 15].
Tekst: 1 COR. 13

 

Over de familie Bouman