Catharina Brink [1876-1951] (bijbehorende stamboom)

 


In 1895. Uit de huwelijksfoto van broer Jan Brink (1868). Zie de beschrijving aldaar

Catharina Brink huwde William Antonij Stokhuijzen (Willy) (1873).

 


 Oud Eik en Duinen in Den Haag