Jan Brink 1868-1933 (bijbehorende stamboom)

 


Ds Jan Brink (1868)

Jan Brink werd in de pastorie van Andijk geboren. Hij had twee broers, die eveneens predikant werden. Zijn studie begon hij te Leiden in 1887.

Hij werd predikant te Vledder in 1892 en huwde drie jaar later Annetje van der Veen (1877).


Foto t.g.v. het huwelijk van Jan Brink (1868) en Annetje van der Veen (1877). Het bruidspaar zittend.
Achter op de foto zijn namen geschreven. Er wordt gesproken over opa en oma (Jan en Annetje). Het moet dus door iemand,  één of twee generaties later, gedaan zijn.
Tussen
{ ... } schrijfwijze die wij kennen. Tussen ( ... ) mijn opmerkingen.
[De foto met achteropschrift gekregen van een nakomeling van Jan Brink.
Een zelfde foto (deze) van G.M. de Bruin, een nakomeling van Hendrik Gerard Brink]

Wij lezen:

              8       15        
1   3     6       11       17    
  2   4     7   10   13   16   18 19
        5             14        
              9   12            
 

  1   Gerrit Brink (1867) Broer Opa
  2   (zou dat niet zijn vrouw Alida Offerhaus (1865) zijn?)
  3   Hendrik Gerrit Brink
{Hendrik Gerard} (1875) Broer Opa (zonder baard en nog niet gehuwd. No 6 lijkt meer)
  4  
  5   Toos van der Veen Zuster Oma (wordt aangegeven als 4)
  6   S.H. van der Veen Vader Oma (of het moet 4 zijn)
  7   S. van der Veen Moeder Oma (of het moet 10 zijn)
  8   Wietze van der Veen Broer Oma
  9   Oma
10   (doorgehaald Opa)
11   Willie Stokhuijzen
{Willy} (1873, gehuwd met 13)
12   Opa
13    ...  Brink Zuster Opa
       (de voornaam is weggevouwen, maar dat kan alleen maar Catharina Brink (1876) zijn, gehuwd met 11)
14   G. Brink-Fennema (1838) Moeder Opa (bijgeschreven:Margaritha of Grietje)
15   Roelof van der Veen Broer Oma
16
17   Hans van der Veen Broer Oma
18   Dora Brink
{Dorothea} (1871) Zuster Opa (nog niet gehuwd)
19   R. Brink (1839) Vader Opa (bijgeschreven Rinse)


Annetje van der Veen (1877)


De kerk van Vledder

vervolgens te Dongjum in 1895,


De kerk van Dongjum

vervolgens te Dokkum in 1898,


De kerk van Dokkum

vervolgens te Neede in 1902.


De kerk van Neede


Margaretha (1899), Annetje van der Veen (1877), Sjoerd (1901), Rinse Jan (1904) en Jan Brink (1868) in Neede ± 1905

Daarna ging hij in 1906 naar Indië en werd predikant van Batavia, van Soemanep (Madoera) in 1906, van Medan in 1907, van Batavia in 1910, van Semarang in 1914, van Kota Radja in 1922 en van Fort de Kock in 1922.


Annetje van der Veen (1877), Rinse Jan (1904), Sjoerd (1901), Jan Brink en Margaretha Annie (1899) in Indië

Hij ging in 1928 met emeritaat 1928.

Vervolgens was hij nog predikant van Zwartewaal in 1931.


De kerk van Zwartewaal