Rinse Brink [1839-1910] (bijbehorende stamboom)

 


Ds Rinse Brink (1839) [archief Scholten]

Rinse Brink huwde in 1863 met Grietje Fennema (1838).


Grietje (Jans) Fennema (1838) en Ds Rinse Brink (1839) [Stichting Historie Ruinerwold]

Van een jong overleden zusje van Grietje ook Grietje Jans (1843) geheten, is een geboortelepel bewaard gebleven.


1843 Den 27 Febuarij is Gebore<n Gr>ietje Jans Fennema
en is overleden de<n> 2 October

Rinse werd predikant van Brakel in 1863,


De kerk van Brakel

vervolgens te Andijk in 1865,


De Westerkerk


De Oosterkerk

te Ravestein in 1872,


De kerk van Ravestein

te Peins en Zweins in 1875,


De kerk van Peins


De kerk van Zwijns

te Oosterwierum in 1880,


De kerk van Oosterwierum in 1900, nu Tsjerkebuorren. De kerk is afgebroken; de toren staat er nog

en tenslotte in Ruinerwold in1884.


De kerk van Ruinerwold


 


De pastorie vr de verbouwing in de jaren 30 van de 20ste eeuw

Rinse en Grietje kregen vijf kinderen. Drie zoons, die alle drie predikant werden, waarvan n ook in Ruinerwold. Ook zijn kleinzoon Ds Rinse Brink (1894) werd daar predikant.
Verder twee dochters, waarvan n met een predikant zou huwen.

Rinse en Grietje staan op de foto die t.gv. het huwelijk in 1895 van zoon Jan (1868) werd gemaakt.

Ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijk in 1903 werd de volgende foto gemaakt:


Grietje en Rinse

Er werd een diner aangericht, waarvan de menukaart bewaard is gebleven:


Menukaart tgv het 40-jarig huwelijk.
Gezien
de tekst op de achterkant was dit de menukaart van mijn grootvader:
'De Jongeheer Rinse Brink' staat er. Die was toen elf jaar

Ds Rinse Brink (1839) ging in 1904 met emeritaat.


Ruinerwold [beeldbank Ruinerwold]