Rinse Jur Hans Brink [1954- ]

(bijbehorende stamboomverkort overzicht)

 

   
1: in de tuin in Ysbrechtum. 2: Op Vlieland. V.l.n.r.: R.J.H. Brink (1954), Ds G.R. Brink (1923), Herta.  3: Op vakantie in Interlaken in Zwitserland


Met de ouders A.P. Woudstra (1920) en Ds G.R. Brink (1923) in de tuin in Ysbrechtum ±1960

Geboren in de pastorie in Ysbrechtum.


De pastorie in Ysbrechtum ±1960


P. Meindersma en haar kleinzoon R.J.H. Brink (1954)
in Bilthoven ± 1960


J.C. Bouman (1894) en haar kleinzoon R.J.H. Brink (1954) voor de pastorie in Ysbrechtum in ±1960

  
Vanaf 1964 in Mantgum.
Links: de pastorie.
Rechts: na de verhuizing in 1986 naar het oude huis van de veearts een paar huizen verder


A.P. Woudstra (1920), Ds G.R. Brink (1923), R.J.H.Brink (1954), J.C. Bouman (1894), Ds R.J.H. Brink (1894); begin jaren 70


Als student in de Raad van Appèl 1979, S.R. Mellema (Sieto), E.L. Franssens (Bertus), A. Diemont (Arnaud), J. Bos (Jeanette), R.J.H. Brink (Rinse)

Net als overgrootvader, grootvader en vader verkreeg Rinse een erelidmaatschap. Van de studentenvereniging 'Frisia' in Groningen.


Bavay


Even in Oxford als Mr in de rechten aan de RuG; F.A.J. van der Ven (Foskea), B.H. Stolte (Bernard), F. Brandsma (Frits), R.J.H.Brink (Rinse), J.E. Jansen (Jelle)


Sinds 1974 in Groningen, nu in een huis met uitzicht over het Hoge- en Lage der A

 

 


Tegelring, niet voor de sier gekocht, niet zo maar een ring, maar het aardige is dat hij reeds generaties mee gaat. Hij werd gedragen door mijn vader Ds G.R. Brink (1923), door zijn schoonvader dokter H.J. Woudstra (1883), door diens schoonvader I.P. Meindersma (1865) en mogelijk door de schoonvader daarvan J.Y. Botma (1815)

 

Pagina bij Rechtsgeschiedenis RuG