BRINK  (bijbehorende boomstam)

Er bestaan verschilende families Brink. De naam is soms aangenomen in 1811, maar hij bestond ook voordien, zoals de hier besproken familie Brink.

Hier worden de nakomelingen en verwanten van Klaas Brink besproken. Hij werd geboren in de 18de eeuw. Zijn voorgeslacht is onbekend. De familie woonde toen in Friesland, met name Leeuwarden. Zij waren hoveniers. Later vanaf Rinse Brink (1839) zijn er verschillende predikanten Brink. Het is een typische dominee's familie. Net als de aangetrouwde families Scholte en Offerhaus. Zou je ze allemaal bijelkaar optellen, dan krijg je meer dan 40 personen.

NB drie Brinken zijn predikant geweest van Ruinerwold. Mijn vader Gerrit Rinse Brink (1923) niet, maar hij is daar wel beroepen geweest. Hij noemde het 'de burcht der Brinken'.
Bij predikanten komt het zelden voor dat meer dan één lid van de familie dominee was van één en dezelfde gemeente.

    
De kerk van Ruinerwold

Pastorie, oorspronkelijk boerderij, met op het dak een klokje, voor en na de 'verbouw' in de jaren 1930