Genealogie MEINDERSMA (van Ee) (over de familie, klik hier, een uitgebreide geneologie is hier te vinden)
 

: daar zijn nog voorwerpen van
In
groen: Meindersma's.
In
rood: Botma's.
In
blauw: aangetrouwd

         
# ───
Ytje Andries
 
Meindert Wiggers
overl. 1747
1 # 1747 ───
Trijntje Wytses
geb. 1724
2 # 1751
Berber Bokkes
Ternaard
1725 - 1776
Wigger Meinderts
1721 - 1787
o.a.
   
────

1 # 1787 ───
Fetje Douwes Vlieg
geb. Oosternijkerk
overl. 1791

(2)
Eelke Wiggers
(
Meindersma)

geb. Peasens 1761
overl. Ee 15-11-1819
bakker-boer-
burgemeester van Ee

(2)
Bokke Wiggers
(
Meinder(t)sma)(enz.)
2 # 1792
Eelkje Reinders
geb. Ee
overl. 1807
 
────
1 # 1818 ───
Tietje Pieters Rijpstra

geb. Genum 24-06-1800
overl. Ee 13-02-1850
2 # 1851
Antje Meindertsma
geb. 11-09-1794
overl.10-09-1869
(1)
Fetze Eelkes
Meindersma

geb. Ee 08-06-1791
overl. Ee 18-03-1867
hereboero.a.
(1)
Douwe Eelkes
Meindersma

geb. 19-09-1789
overl. 16-11-1844(enz.)
Pieter Cornelis
Wobma

geb. Anjum 1795


──┴──


#
1819

(1)
Pieter Fetzes
Meindersma


geb. Ee 20-09-1830
overl. Hantumhuizen
05-01-1893
hereboer
#
1855
Petronella Idses Idsinga

geb. Hantumhuizen
23-09-1827
overl. Hantumhuizen
04-02-1903
(voorgaande stamboom)
(1)
Douwe Fetzes
Meindersma

geb. Ee 13-01-1834
overl. Ee 29-05-1900

Grietje Hermanus
Botma

geb. Anjum 1803
overl.1883
# 1 1856
Geertje Idses Idsardi

geb. 1836, overl. 1878
# 2 1882
Ytje G. Moltmaker
geb. 1848, overl. 1919

((1) en (2) kinderloos)

 
Kornelis Pieters Wobma
geb. Anjum 1837
#
1860
Baukje Engberts
Botma

geb. Anjum 1840
overl. Dokkum 1893
──┴── ──┬──

Ids Pieters
Meindersma


geb. Ee 16-03-1856
overl. Leeuwarden
03-01-1911
hereboer Hantumhuizen

# 1881

Antje Jans Botma


geb. Anjum 13-09-1857
overl. Leeuwarden
06-08-1929
(voorgaande stamboom) 

 

 
 

Tietje Pieters
Meindersma


geb. 10-05-1862
overl. 25-06-1932
# 1885

Fetze Pieters
Meindersma

geb. Ee 22-02-1859
overl. 09-11-1921
 


───  #  ───
1889


Wytske Kornelis
Wobma

geb. Anjum 20-07-1866
overl. 23-09-1946
Dirk Douwes
Osinga

geb. 8-5-1861
overl. 30-7-1929
Baukje Fetzes
Meindersma

geb. Wierum 26-07-1894
overl. Leeuwarden 1932
# 1 1918
Jan Jans Botma
geb. Anjum 1889
overl.1954

(enz)

Douwe Dirks Osinga
geb. 1893
#
B. Dijkstra
Dirk D. Osinga
tekenleraar

 
──┬──
Petronella
Meindersma


(Nel(la))
geb. Hantumhuizen
15-01-1883
overl. Bilthoven
21-06-1966
# 1913
Hans Jan
Woudstra


(baas)
geb. Kollum 21-06-1883
overl. Wijhe 15-05-1940
arts
(voorgaande stamboom)
Jan
Meindersma


geb. Hantumhuizen
18-03-1885
overl. Franeker
26-06-1945
Pieter Idzes
Meindersma

(Piet)
geb. Hantumhuizen
23-12-1887
overl. Hantumhuizen
31-08-1895

#
1915

Maria Catharina
Grootes

geb. 11-02-1889
overl. 16-01-1957
(volgende stamboom)

Ids Pieter
Meindersma

geb. 1916
overl. 1966
#
C.G.A. Duns

(twee dochters)
Cornelia Maria
Meindersma

#
G. de Boer

(enz.)