- Klikt U in te tekst op een naam, dan gaat U naar de bijbehorende genealogie
- Een genealogie is alleen maar ter verklaring van bepaalde zaken, niet alle broers en zusters genoemd
- Je zou eigenlijk van beneden naar boven moeten lezen, de personen die in de tekst voorkomen zijn gelinkt in een geel vlak
- Opmerkingen en foto's zijn van harte welkom. Als iemand zijn/haar foto er niet op staat heb ik hem niet (rjhbrink@hotmail.com)
- Keer terug naar een vorige pagina met de back-toets van Uw browser
- [... ... ...] = de bron van een foto
 
Register Home
               

Genealogie OFFERHAUS (over de familie, klik hier)

Sterk vereenvoudigd overzicht, niet alle kinderen worden genoemd

In groen: Offerhausen.
In
blauw: aangetrouwd.

Meer is te vinden in Nederland's Patriciaat (1919, 1960) en De Nederlansche Leeuw. De jaartallen varieren.

 


Peter (Petrus) of Ludger im Offerhaus
[overl. 1587]

Ludger im Offerhaus

[overl. Velbert 1607]
(leenman van de Offerhoff)

Johann im Offerhaus
[Velbert 1586-1629]
(leenman van de Offerhoff)

Lehnhardus (Leonardt) Offerhaus

[Velbert 1622-Hamm (Westfalen) 1698]
Prof. Ds Christiaan Gerhard Offerhaus

[Hamm 1672-Deventer 1758]

Prof. Leonardus Offerhaus

[Hamm 1699-Groningen 1779]

Ds Hermannus Johannes Offerhaus

[Groningen 1734-Groningen 1788]

Mr Johannes Offerhaus


[Winsum 1769-Groningen 1837]
───
───


───


───


Edo Johannes Offerhaus
Groningen 1795-Groningen 1876
notaris/wethouder
#
1820

  Leonardus Offerhaus
Groningen 1806-Leiden 1885
predikant
#
1828      Hinricus  Offerhaus

Groningen 1811-Kampen 1898
predikant
1#
1837

Mr Willem Augustijn Offerhaus

Groningen 1821-Nieuwolda 1904
notaris/advokaat
# 1849

  Edo Johannes Offerhaus

Hellum 1834-Pieterburen 1905
jur. doct., predikant (1880 Pieterburen)
# 1866
Zwaantina Waalkoba Oortwijn


Gars(t)huizen 1835-Oosterlittens1910
      David Willem Lodewijk
Offerhaus


Idaard 1843-1928
predikant
(1868 Oosterwierum)

# 1871

 


 
Mr Johannes Offerhaus
Nieuwolda 1864-Nieuwolda 1949
notaris
#
1895

  Aleida Gesina Offerhaus

Thesinge 1861-
Rotterdam 1910


#
1889
  Herman Offerhaus

Thesinge 1863-
's Gravenhage1921
phil. nat. doct.
leraar gymnasium
Sneek
#
1909
Alida Lamberta Gesina Offerhaus

Thesinge 1865-
Groningen 1956
#
1893
Leonardus Offerhaus

Westerbroek 1868-
Sloten 1952
predikant
(1898 in Britswerd)

# 1895
  George Johan Arnold
Offerhaus


Oosterwierum 1873-
Eernewoude 1936
predikant
(1908 in Eernewoude)

# 1907
Mr Willem Augustijn Offerhaus

Arnhem 1897-
Groningen 1961
notaris,
CdK Groningen
#
1926
  Hendrik Molenaar

ontvanger
registratie en
domeinen

Dronrijp 1858-
Rotterdam 1910
  Janke Wassenaar
Hantum 1879-? 1962

(tante Janke,
daar kwamen wij vroeger wel)
Gerrit Brink

Andijk 1867-
Staphorst 1936
predikant (1895 Oosterlittens)
Helena Geertruida Cleveringa

Zwolle 1872-
Meden 1932
   
 
(volgende stamboom)