OFFERHAUS (bijbehorende stamboom)

    
Het wapen van de familie Offerhaus. Links: van een gedrukte prent afkomstig van A.L.G. Offerhaus overeenkomstig de beschrijving van NL-Patriciaat 1919, 308. De Offerhausen voerden deze kleuren met een blauwe balk in goud, zie onder het raam in de Martinikerk in Groningen. In 1960 werd de genealogie Offerhaus opnieuw gepubliceerd (NL-Patriciaat 1960, 326) en daarin werd het wapen, in de 18de eeuw aangenomen door Prof. Ds Christiaan Gerhard Offerhaus [1672-1758], omschreven met een rode balk in zilver. Niet wordt vermeld dat of waarom de omschrijvingen van 1919 en 1960 vanelkaar afwijken.
Het wapen van de familie Offerhaus is sprekend, want het werd als kenmerk van de Offerhausen genoemd, dat zij van die bolle ogen hadden. Ook werd dit van mijn grootvader gezegd, zijn moeder was immers een Offerhaus


In de de Martinikerk te Groningen zijn in 1924 een aantal ramen met familiewapens aangebracht van personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Groningen. Tegen betaling kon men er een aan laten brengen. Het wapen van Offerhaus mogelijk door notaris, later CdK van Groningen, W.A. Offerhaus [1897-1961]

De familie Offerhaus komt oorspronkelijk uit Duitland waar in Velbert, bij Düsseldorf, een oud-Frankishe boerenhoeve staat, die deel uitmaakte van de vroegere Offerhoff, nu nog bekend als Offers of Offerhaus


Velbert [internet]
 

 

Meer over Prof. Leonardus Offerhaus (1699).

Meer over de kleinzoon van Leonard, Ds Edo Johannes Offerhaus (1834).

Meer over de dochter van Edo, Alida Lamberta Gesina Offerhaus (1865). Zij huwde Gerrit Brink (1967).

George Johan Arnold Offerhaus (1873) was een neef van Alida. In 1908 werd hij predikant van Eernewoude. Hij was de drijvende kracht achter de totstandkoming van het 'Waterschap Eernewoude c.a.', dat in 1916 werd opgericht. De hulp aan de boeren die met wateroverlast zaten, werd voor hem een financiële ramp. Volgens mijn vader leende hij hun geld, maar zag dat lang niet altijd terug, zodat een faillissement volgde. Naast de zielszorg hield hij zich ook bezig met de lichamelijke gezondheid van de inwoners van Eernewoude.
Een gebouwdje in het dorp heeft een gevelsteen met de naam 'Offerhaus'. Ook is een straat naar hem vernoemd. Bij het dorp is het nieuwe 'Offerhaus Gemaal'.

    
[K.R. Henstra, M. Eversen: Duivelbanners en wonderdokters in de Wouden 2007, 139]


 

Een gemaal in de jaren 30 buiten Eernewoude met op de achtergrond het dorp


 

Het nieuwe 'Offerhaus Gemaal' [internet].
Van het oude gemaal in het dorp werd een openbaar toilet gemaakt!