- Klikt U in te tekst op een naam, dan gaat U naar de bijbehorende genealogie
- Een genealogie is alleen maar ter verklaring van bepaalde zaken, niet alle broers en zusters genoemd
- Je zou eigenlijk van beneden naar boven moeten lezen, de personen die in de tekst voorkomen zijn gelinkt in een geel vlak
- Opmerkingen en foto's zijn van harte welkom. Als iemand zijn/haar foto er niet op staat heb ik hem niet (rinsejhbrink@gmail.com)
- Keer terug naar een vorige pagina met de back-toets van Uw browser
- [... ... ...] = de bron van een foto
 
Register Home
               

(verkort) Overzicht:

(Klik hier voor het groot overzicht)

: daar zijn nog voorwerpen van
: daar is een foto van, klikbaar
: grafsteen, klikbaar
1: verwijst naar een grafnummer hieronder genoemd
 

NN : Brink
NN : aangetrouwd
NN : jong overleden

 

Klaas Rinses Brink          
|
Rinse Klases Brink
1792-1859
                       
|
Gerrit Rinses Brink
1818-1860
         
|
Rinse Brink
1
1839-1910
# Grietje Fennema
2
1838-1908
         
|
Gerrit Brink
3
1867-1936
# Alida Lamberta Gesina Offerhaus
4
1865-1956
Edo Johannes Offerhaus
5
1834-1905
Martina Bouman
8/9
1896-1897
        Antje Tabes Hoekstra

1749-1820
| #
Rinse Jan Hendrik Brink
6
1894-1980
# Jurrina Christina Bouman
7
1894-1989
Klaas Bouman
  8
1867-1917
# Christina Vleisman
9
1869-1945
    Aukje Botes Wynia
24
1792-1873
Bote Klazes Wynia

1750-1814
| #
Gerrit Rinse Brink
10
1923-2009
# Anna Petronella Woudstra
11
1920-2001
Hans Jan Woudstra
12
1883-1940
  Petronella Idses Idsinga
22
1827-1903
Ids Pieters Idsinga
23
1787-1858
   
| # #
Rinse Jur Hans Brink

1954
Petronella Meindersma
13
1883-1966
Ids Pieters Meindersma
16
1856-1911
Pieter Fetzes Meindersma
21
1830-1893
       
#
        Piet Hans Woudstra
14
1914-1918
  Antje Jans Botma
17
1857-1929
Jan Ypes Botma
20
1815-1881
       
#
        Anna Petronella Woudstra
15
1918-1918
  Pieter Idzes Meindersma
18
1887-1895
  Antje Lieuwes Rijpma
19
1816-1885
       

 

 


Het strijdtoneel van de voorouders van mijn moeder.
In West Dongeradeel Hantumhuizen (Wynia, Idsinga, Meindersma), Nes (Wynia) en Wierum (Meindersma),
in Oost Dongeradeel Dokkum (Wynia, Idsinga, Woudstra), Aalsum (Wynia, Botma), Ee (Wynia, Meindersma), Ezumazijl (Botma),
Anjum
(Botma), Morra (Botma) en (ooster)Nijkerk (Rijpma) [Schotanus, Chr. 1664]

GRAVEN

1   Ruinerwold Gemeente C 94 eigen graf, eeuwig, zelf onderhoud    
2   Ruinerwold Gemeente C 93 idem    
3   Ruinerwold Gemeente C 27 idem    
4   Ruinerwold Gemeente C 26 idem    
5   Pieterburen Kerk   steen weg, geen eigendom    
6   Schillaard Kerk   eeuwige eigen graven, jaarlijkse bijdrage onderhoud    
7   Schillaard Kerk   idem    
8   Groningen Gemeente 4kl r11 no40 eigen graf, eeuwig, zelf onderhoud    
9 Groningen Gemeente 4kl r11 no41 idem
8/9 Groningen in graf 8 en 9
10   Schillaard Kerk   idem 6    
11   Schillaard Kerk   idem 6    
12   Wijhe Gemeente   daar is voor de verandering maar een parkeerplaats aangelegd    
13 Wijhe Gemeente idem
14 Siddeburen Kerk jaarlijkse bijdrage onderhoud
15 Siddeburen Kerk idem
16   Hantumhuizen Kerk   tot bepaalde tijd, verlengbaar, jaarlijkse bijdrage onderhoud, vermoedelijk eeuwige eigen graven    
17 Hantumhuizen Kerk idem
18 Hantumhuizen Kerk idem
19   Aalsum Kerk   zogenaamd eeuwig onderhoud, steen weg, eeuwige eigen graven    
20   Aalsum Kerk   idem    
21   Hantumhuizen Kerk   idem 16    
22   Hantumhuizen Kerk   idem 16    
23 Hantumhuizen Kerk van Stichting
24 Hantumhuizen Kerk idem