- Klikt U in te tekst op een naam, dan gaat U naar de bijbehorende genealogie
- Een genealogie is alleen maar ter verklaring van bepaalde zaken, niet alle broers en zusters genoemd
- Je zou eigenlijk van beneden naar boven moeten lezen, de personen die in de tekst voorkomen zijn gelinkt in een geel vlak
- Opmerkingen en foto's zijn van harte welkom. Als iemand zijn/haar foto er niet op staat heb ik hem niet (rinsejhbrink@gmail.com)
- Keer terug naar een vorige pagina met de back-toets van Uw browser
- [... ... ...] = de bron van een foto
 
Register Home
               

INDEX op NAMEN

(Jaartal=geboortejaar, 19d=vierde kwart 19de eeuw, 16A=eerste helft 16de eeuw)
(Tussen (...) de in 1811 gekozen achternaam)
(Klikt U op een naam dan gaat U van dit register naar de bijbehorende stamboom, is er meer bekend dan kunt U daar verder klikken)


Aberson, Aaltje, 1887
Alberda, D., 19B
Antje Wickes, 17B
Andries, Ytje, 18b
Aylva
Aylva, Alef Sjoerds, 1485
Aylva, Anna Alefs, 1524
Aylva, Douwe, 14A
Aylva, Douwe, 16A
Aylva, Epe Epes, 15A
Aylva, Epe Douwes, 14B
Aylva, Juw, 15B
Alylva, Epe Tjaerds, 1411
Aylva, Frans, 1513
Aylva, Sytze, 1481
Aylva, Sjoerd Epes, 1476
Aylva, Tieth Rienks, 1537
Aylva, Tjaerd Epes, 14B
Alva, Tjemck, 16B
Aylva, Ulbe, 1532
Aylva, Wisck Tjaerds,1538
Aytta, Ferckje Gerbrands, 1463
Aytta, Viglius, 16A
Arentsma, Ndr Gijsbert, 1680
Bakker, Wigbold, 1868
Berber Bokkes, 1725
Berg, Grietje, 1867
Bilderbeek, Titia, 1615
Boelema, Antje Sakes 16d
Bloembergen, Nicolaas, 1920
Boer, G. de,  20A
Boersma, Grietje Tjittes, 19A
Boitsma, Wytke Doedes, 1809
Bokke Wiggers Meinder(t)sma, 18A
Bokkes, Berber, 1725
Booij, Anna Johanna Jennika, 1898
Botma (genealogie)
Botma (over de familie)
Botma, Aaltje Jans, 1839
Botma, Antje Jans, 1857
Botma, Baukje Engberts, 1840
Botma, Berber Korbelis, 1853
Botma, Easge Folkerts, 1824

Botma, Easge Folkerts, 1877
Botma, Easge Gerrits, 1887
(Botma), Engbert Lieuwes, 1745
Botma, Engbert Ypes, 1808
Botma, Folkert Eesges, 1852
(Botma), Folkert Kornelis, 1745
Botma, Folkert Kornelis, 1793
Botma, Folkert Kornelis, 1850
Botma, Gabe Gerrits, 1687
Botma, Gabe Ripten, 1480
Botma, Gabe Wygers, 1580
Botma, Gerrit Easges, 1855
Botma, Gerrit Sakes, 1651
Botma, Gerrit Sakes, 1743
Botma, Grietje Hermanus, 1748
Botma, Grietje Hermanus, 1803
Botma, Grietje Jans, 1867
Botma, Hermanus Engberts, 1771
Botma, Hermanus Sakes, 1717
Botma, Ype Engberts, 1782
Botma, Ype Engberts, 1836
Botma, Jan Jans, 1889
Botma, Ds Jan Jans, 20a
Botma, Jan Ypes, 1815
Botma, Jan Ypes, 1863
Botma, Janke Folkerts, 1819
Botma, Jantje Hermanus, 1752
Botma, Kornelis Folkerts, 1818
Botma, K(C)ornelis Folkerts, 1771
Botma, Rienskje Hermanus, 1750
(Botma), Rinskje Folkerts, 1775
Botma, Sake Gabes, 1604
Botma, Sake Gerrits, 1681
Botma, Sake Folkerts, 1831
Botma, Steven Jansz, 1618
Botma, Trijntje Sakes, 1719
Botma, Trijntje Sakes, 1745
Botma, Wieger Gabes, 1550
Botma, Wieger Gabes, 1621
Bouman/Bouwman (genealogie)
Bouman/Bouwman (over de familie)
Bouwman, Alberdina, 1872
Bouman, Annegien, 1854
Bouman, Annegien, 1865
Bouwman, Annegien, 1871
Bou(w)man, Arend, 1829
Bouman, Attina, 1868
Bouman, Christina, 20a
Bouwman, Geert, 1819
Bouman, Geert, 1859
Bouwman, Geert, 1876
Bouman, Frederika, 1875
Bouman, Frederika, 1900
Bouman, Geetruida, 1871
Bouman, Henderika, 1892
Bouwman, Hinderika Afina, 1892
Bouman, Henderikus, 19A
Bouman, Hinderkien, 1861
Bouman, Johanna Anna, 20a
Bouman, Jurrina Christina, 1894
Bouman, Klaas, 19B
Bouman, Klaas, 1867
Bouman, Klaas Jans, 1817
Bou(w)man, Klaas Klaassens, 1791
Bou(w)man, Klaas Klaasens, 1850
Bouman, Martina, 1896
Bouman, Martina Fennegiena, 1877
Bouman, Martinus, 1823
Bou(w)man, Martinus, 1825
Bouwman, Martinus, 1866
Bouman, Oomke, 1852
Bouman, Oomke, 1856
Bouman, Pieternella Cristina, 1910
Bouman, Titus, 19d
Bouman, Tonnis, 1832
Bouman, Tonnis, 1901
Bouman, Trientje, 1863
Bouman, Willem, 1863
Brascamp, Anna Hendrika (Anne), 1877
Brascamp, Albert, 1842
Brascamp, Engelbert Wolter, 1793
Brascamp, Johan Albert, 1877
Brascamp, Marten Herms, 1837
Brink (genealogie)
Brink (over de familie)
Brink, Antoni, 1907
Brink, Antoni Hendrik, 1930
Brink, Catharina, 1876
Brink, Claartje, 1921
Brink, Dorothea, 1871
Brink, Dorothea, 1871, tak
Brink, Gerrit, 1867
Brink, Gerrit, 1867, tak
Brink, Gerrit Rinse, 1923
Brink, Gerrit Rinzes, 1818
Brink, Grietje, 1919
Brink, Hendrik Gerard, 1875
Brink, Hendrik Gerard, 1875, tak
Brink, Henriette Maria Jacoba, 1937
Brink, Hubert Deliana, 1872
Brink, Jan, 1868
Brink, Jan, 1868, tak
Brink, Klaas Rinzes, 18c
Brink, Margaretha Annie, 1899
Brink, Margaretha Annie, 1945
Brink, Rinse, 1839
Brink, Rinse, 1902
Brink, Rinse Albert, 1960
Brink, Rinse Jan, 1904
Brink, Rinse Jan Hendrik, 1894
Brink, Rinse Jur Hans, 1954
Brink, Rinse Klazes, 1792
Brink, Sjoerd Jacob Anne, 1901
Brink, Sjoerd Jan Carel, 1962
Brink, Taco, 1965
Brink, Tjeerd Rudolf, 1963
Brink, Wouterina, 1946
Burmania, Eeck Bockesdr, 1543
Cleveringa, Helena Geertruida, 1872
Coenen, Frederica Sara Wilhemina Dodefrieda, 1847
Consenheim, Emanuel David, 1898
Dijkstra, B., 19d
Dijkman, Reinskjen Gerrits, 1791
Dekama, Wick, 14B
Diddens, Diddo Sibel, 1871
Doedens, Annegien Gezina, 1876
Doma, Antje Siedses, 18A
Douma, Tjamke Harmens, 1853
Duns, C.G.A.,  20A
Eelke Wiggers (Meindersma), 1761
Eerde, Tetje Lijsberta, 1880
Elinga, Doudzen, 1525
Elzer, Hillegien, 1859
Elzer, Johannes, 1849
Engbert Lieuwes, 1745
Faber, Adriaantje, 18A
Faber, Adriaantje, 18A
Feenstra, Grietje Sweitzes, 18c
Fennema, Grietje (Jans), 1838
Fennema, Grietje Jans, 1843
Fennema, Jan, 18a
Fennema, Sjoerd Daams, 18a
Femke (Fim) Jans, 18a
Folkert Kornelis (Botma), 1745
Gaast, Sjoerdje Alberts van der, 1799
Grootes, Maria Catharina, 1889
Haerda, Auck, 15A
Hans Harmens (Woudstra), 1747
Harmen Idses (Rintjema), 1691
Harmen Jans, 18a
Hartmans, Ytje, 1741
Havinga, Jan, 1850
Heeres, Klaaske, 1830
Heeringa, Binnert, 1520
Heeringa, Duirk Gosses, 1675
Heeringa, Jacob Louws, 1816
Heeringa, Ids Jacobs, 1847
Heijbroek, Wouterina Cornelia, 1913
Helder, Pieter Jans, 18B
Hellinga, Eelkje, 1912
Heshuysen, Margaretha, 1662
Hettinga, Riem Johans, 1640
(Hoekstra), Adreaantje Tabes, 1749
Hillebrand, Trijntje, 1815
Hoogland, Antje, 1863
Hoxwier, Aesge, 14A
Hoxwier, Aesge Hector, 14B
Hoxwier, Pybe, 14B
Hiddema, Johannes Otto Jan, 1897
Hinrichs, Pleuntje Neeltje, 1908
Humalda (Aylva), Sytse, 1481
Humalda, Lysbeth Ypes, 1770
Idsadi, Geertje Idses, 1836
Idses, Harmen (Rintjema), 1691
Idsinga (genealogie)
Idsinga (over de familie)
Idsinga, Adriaantje Idses, 1820
Idsinga, Alef Saeckes, 1615
Idsinga, Arnold Harmens, 1680
Idsinga, Arnold Saeckes, 1602
Idzinga, Ate Sytzes, 1435
Idsinga, Douwe, 1720
Idsinga, Pieter Douwes, 1750
Idsinga, Harmen Alefs, 1638
Idsinga, Ids Pieters, 1787
Idsinga, Matthijs van, 1628
Idsinga, Petronella Idzes, 1827
Idsinga, Saecke Saeckes, 1550
Idsinga, Saecke Sytzes, 1502
Idsinga, Simeon Petrus van, 1784
Idsinga (Aylva), Sytze, 1481
Idzinga, Sytze Ates, 1470
Idzinga, Sytze Nzn, 1410
Jan Harmens (Woudstra), 18B
Jantje Nannes, 1656
Jeltema, Aagtje Pieters, 18A
Jong, Aaltje de - Aberson, 1887
Jong, Pieter Jans (= Pieter?) de, 19A
Jong, Pietje de, 1857
Jong, Pieter Jan (Piet) de, 1887
Jong, Jacob de, 1858
Kalma, J.J., 1907
Kingma, Gerrit Eelses, 1769
Kleffens, Klaas Siedses van, 1738
Kleffens, S. van, 19B
Klijnsma, Zwaantje Sierds, 1832
Kolff,Cornelia Maria, 1897
Kraak, Lutiena, 1846
Kuyl, Willem Jan, 20a
Leugs, Aaffien, 1842
Lisk, 1495
Ligtenberg, Engeline Pauline Henriette, 1903
Maten, Jennigje, 19A
Meindersma (van Ee) (genealogie)
Meindersma (van Ee) (over de familie)
Meindersma, Baukje Fetzes, 1894
Meinder(t)sma, Bokke Wiggers, 18A
Meindersma, Cornelia Maria, 20A
Meindersma, Douwe Eelkes, 1789
Meindersma, Douwe Fetzes, 1834
(Meindersma), Eelke Wiggers, 1761
Meindersma, Fetze Pieters, 1859
Meindersma,Fetze Eelkes, 1791
Meindersma, Ids Pieters, 1856
Meindersma, Ids Pieter, 1916
Meindersma, Jan, 1872
Meindersma, Jan, 1885
(Meindersma), Meindert Wiggers, 17B
(Meindersma), Meinderts, Wigger, 1721
Meindersma, Petronella, 1883
Meindersma, Pieter Fetzes, 1830
Meindersma, Pieter Idzes, 1887
Meindersma, Tietje Pieters, 1862
Meindert Wiggers, 17B
Meinderts, Wigger, 1721
Meindertsma (familie)
Meindertsma, Antje, 1794
Meijer, Nantje Jantien Annechien, 1898
Melles, Hinderika, 1841
Miedema, Stijntje Wepkes, 1822
Minnoltsma, Luts, 15B
Molenaar, Edo Johannes, 1890
Molenaar, Hendrik, 1858
Moltmaker, Ytje G., 1848
Nannes, Jantje, 1656
Nienhuis, Annegien Geerts, 1787
Offerhaus (genealogie)
Offerhaus (over de familie)
Offerhaus, Aleida Gesina, 1861
Offerhaus, Alida Lamberta Gesina, 1865
Offerhaus, Christiaan Gerhard, 1672
Offerhaus, David Willem Lodewijk, 1843
Offerhaus, Edo Johannes, 1795
Offerhaus, Edo Johannes, 1834
Offerhaus, George Johan Arnold, 1873
Offerhaus, Herman, 1863
Offerhaus, Hermannus Johannes, 1734
Offerhaus, Hinricus, 1811
Offerhaus, Johann im, 1586
Offerhaus, Johannes, 1769
Offerhaus, Johannes, 1864
Offerhaus, Lehnhardus (Leonardt), 1622
Offerhaus, Leonardus, 1699
Offerhaus, Leonardus, 1806
Offerhaus, Leonardus, 1868
Offerhaus, Ludger im, 16c
Offerhaus, Petronella, 1896
Offerhaus, Peter (Petrus) of Ludger im, 16A
Offerhaus, Willem Augustijn, 1821
Offerhaus, Willem Augustijn, 1897
Offerhaus, Zwaantina Wolkoba, 1898
Onnes, Stientje, 1853
Oomkes, Trientje, 1824
Oortwijn, Aafina Wubbina, 1830
Oortwijn, Jan, 18a
Oortwijn, Lambert, 1759
Oortwijn, Hermannus, 1792
Oortwijn, Zwaantina Waalkoba, 1835
Oosten, Albert Jan, 1880
Oostmeijer, Abraham Ludovicus, 1861
Osinga, Anna Jacobs (= Antje Jelles?), 19A
Osinga, Dirk Douwes, 1861
Osinga, Dirk Douwes,  20A
Osinga, Douwe Dirks, 1893
Oswald, Frans Henderikus, 1860
Overzicht
Pieter Douwes (Idsinga), 1750
Polstra, Maaike Jans, 19c
Postma, Wieger Jans,  20A
Prins, Pier Siedses, 1863
Prosman, Nicolaas Bastiaan Laurentius, 1934
Quast, Karst Johannes, Ds,  20A
Quast, Han,  20A
Reneman, Grietje Hermanus, 1687
Renske Oebeles, 17B
Renskema, Frau Wybes, 1515
Riedveld, Annigje, 1862
Rijnders, Eelkje, 18A
Rintjema
(Rintjema), Harmen Idses, 1691
Rinskje Folkerts (Botma), 1775
Rijpma, Antje Lieuwes, 1816
Rijpma, Lieuwe Ennes, 1790
Rijpstra, Tjitske Andries, 1888
Rijpstra, Tietje Pieters, 1800
Roorda, Aukje Gerrits, 17a
Runsink, Jan, 1869
Scheltema (Aylva), Juw, 15B
Scheltema (Aylva), Sytze, 1481
Schilhorn van Veen, P., 19A
Schilhorn van Veen, Stientje, 1857
Scholte, Antoni, 1901
Scholte, Antoni Frederik 1910
Scholte, Antoni Hendrik, 1873
Scholte, Antoni(es), 1832
Scholte, Huberta Deliana, 1872
Scholte, Teade Ritskes 1940
Scholte, Willem Hendrik Anntonie, 1875
Severien, Jurrina, 19b
Sybrig(jen) Sipkes, 1753
Sytsema (Minnoltsma), Luts, 15B
Sytsma, Antje Lieuwes, 1790
Sinia, Aukje(n) Thomas, 1855
Sinia, Gerrit Jacobs, 1785
Sinia, Grietje Rinses, 1816
Sinia, Ytje Gerrits, 1822
Sinia, Thomas Gerrits, 1824
Sijke Dirks, 17A
Sjaerda, Catharina Goffes, 1518
Sjouke Klazes, 1781
Smilde, Hendrikje, 1893
Steenstra, Trijntje Gerkes, 1791
Stellingwerf, Johanna, 16A
Stokhuijzen, William Antonij, 1873
Tonnema, Sjoerd Daams, 1719
Teernstra, Berber Pieters, 1892
Terpstra, Tietje, 1849
Terpstra, Tjitske Willems, 1822
Tjitske J., 1747
Trijntje Teunis, 1748
Trijntje Wytses, 1724
Torren, Isaac Pieter van der, 20a
Veen, Annetje van der, 1877
Veen, Hans van der, 19d
Veen, Roelof van der, 19d
Veen, S. van der, 19A
Veen, S.H. van der, 19A
Veen, Toos van der, 19d
Veen, Wietze van der, 19d
Vleisman, Christina, 1870
Vleisman, Pieter,19b
Vlieg, Fetje Douwes, 18c
Warf, Frederica van der, 1836
Wassenaar,Janke, 1879
Wassink, 19d
Wechel, Eva Hendrika Hermanna te, 1845
Welcker, Albertina,  20A
Werkman, Iete, 1868
Werven, Gerritdina Jacoba van, 1855
Werven, zuster van Gerritdina Jacoba van, 19c
Westerbaan, Diewke, 18a
Wibbens, Dirk Jan, 1907
Wibbens, Jurjen, 1876
Wigger Meinderts, 1721
Wiggers, Bokke, Meinder(t)sma 18A
Wiggers,Eelke, (Meindersma), 1761
Wiggers, Meindert, 17B
Wobma, Kornelis Pieters, 1837
Wobma, Pieter Cornelis, 1795
Wobma, Wytske Kornelis, 1866
Woudstra (genealogie)
Woudstra (over de familie)
Woudstra, Anna Petronella, 1918
Woudstra, Anna Petronella, 1920
Woudstra, Anne, 1864
Woudstra, Antje, 1826
Woudstra, Antje, 1884
Woudstra, Fimkjen Hanzes, 1783
Woudstra, Geertje, 1857
Woudstra, Geeske, 1861
Woudstra, Geeske, 1887
Woudstra, Geeske Harmens, 1821
Woudstra, Grietje, 1892
Woudstra, Hans, 1855
Woudstra, Hans, 1866
(Woudstra), Hans Harmens, 1747
Woudstra, Hans Harmens, 1820
Woudstra, Hans Jan, 1883
Woudstra, Hans Jans, 1825
Woudstra, Harmen, 1853
Woudstra, Harmen Hanzes, 1785
Woudstra, Ietje, 1894
Woudstra, Jacobje, 1866
Woudstra, Jan, 1869
Woudstra, Jan, 1830
Woudstra, Jan, 1859
Woudstra, Jan, 1896
Woudstra, Jan Hanzes, 1792
(Woudstra), Jan Harmens, 18B
Woudstra, Kornelisje, 1899
Woudstra, Piet Hans, 1914
Woudstra, Sybrigje, 1824
Woudstra, Sipke Hanzes, 1787
Woudstra, Sierd, 1862
Woudstra, Sjoerdje, 1858
Woudstra, Sjoerdje, 1902
Woudstra, Tjitte, 1854
Woudstra, Zwaantje, 1892
Wynia (genealogie)
Wynia (over de familie)
Wynia, Aukje Botes, 1711
Wynia, Aukje Botes, 1792
Wynia, Bote Deytses, 1600
Wynia, Bote Freerks, 17B
Wynia, Bote Klazes, 1737
Wynia, Bote Klazes, 1750
Wynia, Deytse, 1490
Wynia, Deytse Sjoecks, 1555
Wynia, Freerk Botes, 17A
Wynia, Jelck, 16A
Wynia, Keympe Deytses, 1520
Wynia, Klaas Botes, 18a
Wynia, Klaas Melis, 1712
Wynia, Klaas Melis, 1771
Wynia, Klaas Melis, 1782
Wynia, Melis Klazes, 1741
Wynia, Meles Meles, 1759
Wynia (Wienya), Popke, 1899
Wynia, Saepck, 16A
Wynia, Sjoeck Deytses, 1520
Trijntje Wytses, 1724
Ynia, Aaltje Jans, 1785
Ynia, Jan Sybrens, 1751
Ytje Andries, 17B
Zuiderveld, Johanna Sietske Maria, 1949
Zuidwijk, Alida Charlotte, 1807