Christina Vleisman [1869-1945] (bijbehorende stamboom)

 

    
C. Vleisman (1869) [RJHB54]

Christina was een dochter van Pieter Vleisman (1836) en Jurrina Severien (1831). Een dochter heette ook Jurrina. Aan de naam Jurrina is de jongensnaam Jur ontleend en wordt door een paar nakomelingen gedragen.


Pieter Vleisman (1836)


Hoek Tuinbouwstraat-Nieuwe Ebbinge, Tuinbouwstraat 2 [RJHB54]

Mevrouw Bouman(-Vleisman) was gehuwd met rijtuigmaker Klaas Bouman (1867). Zij woonden o.a. in een huis in Groningen op de hoek van de Tuinbouwstraat en de Nieuwe Ebbinge.
Vervolgens, toen haar man was overleden(?), verhuisde zij naar een woning op de hoek van de J.A. Feithstraat en de Hereweg (Heereweg 48a).
Het heeft niet veel gescheeld of zij was eigenaar van de hele Feithstraat.


J.A. Feithstraat, links op de eerste verdieping Hereweg 48a met uitzicht op beide straten.
Daarom was ze juist daar gaan wonen [internet]

Daarna vond zij een onderkomen in Huize Rikkers-Lubbers. Bij de bevrijding van de stad in 1945 vlogen de kogels door haar kamer. Dit tehuis stond nl. aan de Radesingel in de buurt van één van de bruggen, waarom hevig gevochten werd, omdat alleen daarlangs de bevrijders naar het centrum konden komen.


Verzorgingstehuis Huize Rikkers-Lubbers te Groningen [RJHB54]


Grafsteen voor Martina Bouman (1896), Klaas Bouman (1867) en Christina Vleisman (1869) op de Noorderbegraafplaats in Groningen  De geboortedatum van Klaas Bouman moet zijn 16 maart 1867 en van Christina Vleisman 9 october 1869 [RJHB54]