STAMBOOM BRINK

 

 

Deze stamboom is samengesteld door R.J.H. Brink (1954, rinsejhbrink@gmail.com) voornamelijk o.g.v. secondair materiaal.
Het oudste materiaal is uitgezocht door mijn vader Ds G.R. Brink (1923) in de jaren zestig van de vorige eeuw.
De verloren gewaande tak van Jan Brink (1868) is toegevoegd, nadat ik daarop gewezen ben door het echtpaar Prosman-Brink (1934/1945).
De afgestoten tak van Hendrik Gerard Brink (1875) is aangevuld met materiaal van Ds T.R. Scholte (1940).

Het oudst bekende deel begint met Klaas Brink ( 1760).
vanaf Rinse Brink (1839) ontstaan een aantal takken, nl die van
Gerrit (1867, waarvan ik afstam), Jan (1868) en Hendrik Gerard (1875).

 

Index op namen

(verkort) Overzicht

(Muziek: Nikolaikirche Leipzig)

O

 

walburg.jpg (25880 bytes)

Algemeen
StamEboom
Berolini
Gasthuizen
Register Gasthuizen
Mantgum en Schillaard
Begravenen Mantgum en Schillaard
SOL
Hoge er A